Prosjekter

Her finner du de ulike prosjektene som Skrivesenteret er involvert i.

Logo til TRACK

TRACK

TRACKING FIRST GRADERS’ WRITING DEVELOPMENT (TRACK)
Førsteklassing / barneskoleelev som skriver for hånd

MCC-WR: Group for Motivational, Cognitive, and Contextual Writing Research

Prosjektet bygger på hypotesen om at økt motivasjon for skriving kan føre til økt kompetanse i skriving.
Skoleledere på skolebesøk

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.
Tre barnehagebarn som tuller

REKOM

REKOM - Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.
FUS logo

FUS-prosjektet

FUS står for Funksjonell skriving i de første skoleårene. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen.
Logo Skriveprøven

Skriveprøven for 5. og 8. trinn

Skriveprøven er faguavhengige prøver i skriving. Formålet med Skriveprøven er å skaffe informasjon om elevers skrivekompetanse til bruk i planlegging av videre skriveundervisning.
Lærere på kurs

Lærerspesialist

Skrivesenteret og Lesesenteret samarbeider om et videreutdanningstilbud for lærerspesialister i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring.
Skjerdump av forsiden til www.språkløyper.no

Språkløyper

Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016- 2019
FYR-logo

FYR

Etter fem års intens aktivitet i FYR-prosjektet med kompetanseheving, nettverksbygging og utvikling av undervisningsressurser, går arbeidet med yrkesrettet og relevant undervisning i fellesfag på yrkesfaglige studieretninger (YF) over i en annen fase. Fylkeskommunene og skolene har nå overtatt fakkelen og skal videreføre arbeidet lokalt.
Logo NORM-prosjektet

Normprosjektet

Normprosjektet har som mål å bidra til å styrke den forskingsbaserte kunnskapen om skriveopplæring og vurdering av skriving i grunnskulen.