Prosjekter

Her finner du de ulike prosjektene som Skrivesenteret er involvert i.

Logo til TRACK

TRACK

TRACKING FIRST GRADERS’ WRITING DEVELOPMENT (TRACK). TRACK er et forskningsprosjekt ved Skrivesenteret ved NTNU. Prosjektet er en oppfølgingsstudie av prosjektet FUS (Funksjonell skriving i de første skoleårene).
Førsteklassing / barneskoleelev som skriver for hånd

MCC-WR: Group for Motivational, Cognitive, and Contextual Writing Research

Prosjektet bygger på hypotesen om at økt motivasjon for skriving kan føre til økt kompetanse i skriving.
Skoleledere på skolebesøk

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.
Tre barnehagebarn som tuller

REKOM

REKOM - Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.
FUS logo

FUS-prosjektet

FUS står for Funksjonell skriving i de første skoleårene. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen.
Logo Skriveprøven

Skriveprøven for 5. og 8. trinn

Skriveprøven er faguavhengige prøver i skriving. Formålet med Skriveprøven er å skaffe informasjon om elevers skrivekompetanse til bruk i planlegging av videre skriveundervisning.
Skjerdump av forsiden til www.språkløyper.no

Språkløyper

Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016- 2019
Logo

NOLES

Noles er eit nettverk for alle høgskolane og universiteta i Noreg som underviser i lese- og skriveopplæring.
FYR-logo

FYR

Etter fem års intens aktivitet i FYR-prosjektet med kompetanseheving, nettverksbygging og utvikling av undervisningsressurser, gikk arbeidet med yrkesrettet og relevant undervisning i fellesfag på yrkesfaglige studieretninger (YF) over i en annen fase. Fylkeskommunene og skolene tok over fakkelen og videreførte arbeidet lokalt.
Logo NORM-prosjektet

Normprosjektet

Normprosjektet er eit omfattande forskingsprosjekt om skriveopplæring og vurdering som blei gjennomført frå 2011 til 2017.
Skrivesnakk

Skrivesnakk

Skrivesnakk er eit tilbod om rettleiing i akademisk skriving for alle studentar ved lærarutdanninga på NTNU.