FUS-prosjektet

FUS står for Funksjonell skriving i de første skoleårene. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen.

FUS logo

Funksjonell skriving i de første skoleårene («FUS-prosjektet») er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved NTNU. Prosjektet er et samarbeid mellom Skrivesenteret og norskseksjonen ved Institutt for lærerutdanning. Forskerne undersøker blant annet hvordan elever utvikler seg som skrivere på 1.3. trinn, og formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen.  

I FUS-prosjektet følger lærere på 1. og 2. trinn et program for skriveopplæring. De får undervisningsressurser som skal gjennomføres med elevene. Lærerne deltar også på fagsamlinger der de får skolering i hvordan de kan legge til rette for god skriveopplæring, og hvordan de kan støtte elevene i deres skriveutvikling. Fundamentet for prosjektet er en funksjonelt orientert skriveopplæring. Dette betyr at elever får bruke skrift i meningsfulle sammenhenger, og at de får erfare hvordan de kan skrive seg til læring. 

Forskning viser at det skrives lite i begynneropplæringa. Det å tilrettelegge for skriving allerede i første klasse kan være viktig for elevenes videre skriveutvikling (Håland, Hoem & McTigue, 2018). Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven, og fra 1. august 2018 har skolene plikt til raskt å tilby intensiv opplæring dersom elever på 1.–4. trinn står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Det er altså lovpålagt å sette i gang tiltak for elever som strever med skriving, men uten at vi har verktøy som kan si oss noe om hva det egentlig vil si å henge etter. FUS-prosjektet utvikler ressurser for god skriveopplæring og for kartlegging av elevers skrivekompetanse. 

Intervensjonen hadde oppstart høsten 2019 med Oslo, Stjørdal, Malvik og Trondheim kommune som samarbeidspartnere. Prosjektet har støtte fra Forskningsrådet. 

Referanse
Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; McTigue, Erin; (2018). Writing in First Grade: The Quantity and Quality of Practices in Norwegian Classrooms. Early Childhood Education Journal. ISSN 1082-3301. DOI: 10.1007/s10643-018-0908-8
Bilde fra FUS-samling

Prosjektets mål

 • Å utvikle og gjennomføre et program, med tilhørende undervisningsressurser, for skriving i de første skoleårene. 
 • Å bidra til at lærere får kunnskap om hva som kjennetegner god skriveopplæring for de yngste elevene, og at de skal bli i stand til å vurdere elevers skriveutvikling. 
 • Å utvikle kartleggingsverktøy for barns tidlige skriveutvikling. 

Prosjektets forskningsspørsmål

Prosjektet vil svare på følgende spørsmål: 

 • Hvilke effekter har deltakelse i prosjektet for elevenes skrivekompetanse? 
 • Hva karakteriserer elevers skrivekompetanse og skriveutvikling gjennom prosjektperioden? 
 • Hva karakteriserer elevers utvikling som skrivere gjennom prosjektperioden? 
 • Hva karakteriserer læreres profesjonelle utvikling gjennom prosjektperioden? 
 • Hva kjennetegner undervisningspraksiser gjennom prosjektperioden? 

Publikasjoner fra FUS-prosjektet

Artikler

 • Skar, G. B., Graham, S., Huebner, A., Kvistad, A. H., Johansen, M. B., & Aasen, A. J. (2023). A longitudinal intervention study of the effects of increasing amount of meaningful writing across grades 1 and 2. Reading and Writing. http://doi.org/10.1007/s11145-023-10460-0.

 • Skar, G. B, Graham, S., & Huebner A. (2023). The Long-Term Effects of the COVID-19 Pandemic on Children's Writing: a Follow-up Replication Study.Educational Psychology Review, 35(1). doi: 10.1007/s10648-023-09729-1.

 • Skar, G. B., Aasen, A. J., Kvistad, A. H., & Johansen, M. B. (2022). Audience awareness in elementary school students’ texts: Variations within and between grades 1–3. Writing and Pedagogy13(1-3), 155–179. https://doi.org/10.1558/wap.21541

 • Skar, G. B., Kvistad, A. H., Johansen, M. B., Rijlaarsdam, G., & Aasen, A. J. (2022). Identifying texts in the Warning Zone: Empirical foundation of a screening instrument to adapt early writing instruction. Writing and Pedagogy13(1-3), 267–311. https://doi.org/10.1558/wap.22095

 • Skar, G. B., Graham, S., & Huebner, A. (in press). Learning Loss during the COVID-19 Pandemic and Emergency Remote Instruction First Grade Students’ Writing: A Natural Experiment. Journal of Educational Psychology.

 • Skar, G. B., Lei, P., Graham, S., Aasen, A. J., Johansen, M. B., & Kvistad, A. H. (2021, online first). Handwriting Fluency and the Quality of Primary Grade Students’ Writing. Reading and Writing: An interdisciplinary journal. https://doi.org/10.1007/s11145-021-10185-y

 • Graham, S., Skar, G. B. & Falk, D. Y. (2020). Teaching writing in the primary grades in Norway: a national survey. Reading and Writing 34(2), 529–563. https://doi.org/10.1007/s11145-020-10080-y.

 • Skar, G. B., Jølle, L., & Aasen, A. J. (2020). Establishing Scales to Assess Writing Proficiency Development in Young Learners. Acta Didactica Norden 14(1), 1–30. https://doi.org/10.5617/adno.7909.

 • Skar, G. B., Aasen, A. J., & Jølle, L. (2020). Functional Writing in the Primary Years: Protocol for a Mixed-Methods Writing Intervention Study. Nordic Journal of Literacy Research 6(1), 201–216. https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2040.

Bokkapitler

 • Solheim, R., & Falk, D. Y. (2021). Skrivarutvikling og skrivekompetanse. Funksjonelle og formålsretta perspektiv på den første skriveopplæringa. In L. Jølle, A. S. Larsen, H. Otnes, & L. I. Aa (Eds.), Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden (pp. 199–221). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215050997-2021-11

 • Falk, Daroon Yassin; Skar, Gustaf Bernhard Uno (2020). Skrivbedömning och respons (s. 75–102). I: Forsling, K. & Tjernberg, C. (red). Skrivundervisningens grunder. Gleerups.

Masteroppgaver

 • Gåsbakk, T. G. (2021). Tidlig skriveutvikling og relasjonen mellom verb, tekstkvalitet, transkripsjonsferdigheter og skriveopplæring

 • Håheim, T. M. (2021). «Det e lettere hvis du gjør det». En casestudie av to andreklassingers bruk av tilgjengelige ressurser i ulike skrivesituasjoner.

 • Johannessen, J. S. (2020). TV skrives aldri me U. En etnografisk klasseromsstudie av barns samhandling underveis i skrivearbeid i en førsteklasse.

 • Lyng, R. S. (2021). FUS-prosjektets rotfeste. En studie av utvikling i en intervensjonsskole

 • Morken, A. K. (2020). Ytringens aspekter som støtte i respons: en teoretisk eksplorerende oppgave om respons på de yngste elevenes tekster.

Populærvitenskapelig formidling

 • Skar, G. B., Falk, D. Y.; Graham, S. (2020). Den tidiga skrivundervisningen i Norge – en nationell undersökning. Norsklæreren, 44(3), 68–72. 

Medarbeidere i FUS-prosjektet

Prosjektledelse

 • Gustaf B. Skar, professor, NTNU, prosjektleder
 • Lennart Jølle, førsteamanuensis, NTNU, nestleder
 • Arne Johannes Aasen, senterleder, NTNU, nestleder

Forskere

 • Daroon Yassin Falk, førsteamanuensis, Örebro universitet
 • Anne Kathrine Hundal, førsteamanuensis, Nord universitet 
 • Marit Olave Riis-Johansen, førsteamanuensis, NTNU
 • Synnøve Matre, professor, NTNU
 • Iris Hansson Myran, universitetslektor, NTNU
 • Mari Nygård, førsteamanuensis, NTNU
 • Randi Solheim, professor, NTNU

Koordinatorer

 • Marita Byberg Johansen, universitetslektor, NTNU
 • Anne Holten Kvistad, universitetslektor, NTNU

Stipendiater

 • Astrid Morken 

Tips


 

FUS-prosjektet i media

De yngste taper på hjemmeskole

5. august 2021

I denne artikkelen fra NRK viser Gustaf Skar til at korona-nedstengingen i skolen hadde like stor negativ effekt som en lang sommerferie

Les mer

– Det var som om de ikke hadde hatt undervisning under nedstengningen

24. juni 2021

I denne artikkelen publisert i Morgenbladet vises det til at elevene mistet opplæring tilsvarende et halvt år under korona-nedstengingen

Les mer

Ny forskning om børns skriveudvikling under corona

18. mars 2021

Professor Gustaf Skar, der er projektleder af FUS-projektet, fortæller, at resultaterne af prøverne var nedslående. De viste en tydelig og markant nedgang på alle parametre af elevernes skrivekompetence med størst nedgang i tekstkvalitet og dernæst flydende skrivning samt en anelse mindre nedgang i motivation.

Les mer

Dette skjedde med elevene etter hjemmeundervisning i seks uker

2. februar 2021

– Det var en større tilbakegang enn vi hadde regnet med sier Gustaf Skar til Dagsavisen

Les mer

Korleis påverka heimeskolen skriveferdigheitene til dei yngste?

27. januar 2021

Denne nyheitsreportasjen frå TV2 Nyhetskanalen tek opp at ein av konsekvensane av koronastengte skolar til fordel for heimeskole var at skriveopplæringa for dei yngste vart skadelidande.

Les mer

Elevene ble dårligere til å skrive på hjemmeskolen

9. desember 2020

– Elevene som nettopp hadde lagt en periode med hjemmeskole bak seg, gjorde det langt dårligere enn elevene som tok prøven året før sier Gustaf Skar til Gemini

Les mer