TRACK

TRACKING FIRST GRADERS’ WRITING DEVELOPMENT (TRACK). TRACK er et forskningsprosjekt ved Skrivesenteret ved NTNU. Prosjektet er en oppfølgingsstudie av prosjektet FUS (Funksjonell skriving i de første skoleårene).

Logo til TRACK

TRACK er et forskningsprosjekt ved Skrivesenteret ved NTNU. Prosjektet er en oppfølgingsstudie av prosjektet FUS (Funksjonell skriving i de første skoleårene).

Formålet med prosjektet er å få bedre innsikt i barns tidlige skriving og øke kvaliteten på undervisning og læring det første skoleåret. Prosjektet har også som formål å finne ut mer om hvordan elevers skriveutvikling henger sammen med den skriveopplæringen de får. Hvordan kan skriveutvikling forklares ut ifra valg av skriveaktiviteter ved skolene?

Datainnsamlingen ble gjennomført skoleåret 2021/2022 på første trinn ved ti skoler.

Prosjektet ledes av professor Gustaf B. Skar.