Skriving som grunnleggende ferdighet

Å uttrykke seg skriftlig er en grunnleggende ferdighet som skal utvikles i alle fag. Alle lærere er skrivelærere og elevene skal få skriveopplæring på fagenes premisser.

Elevene skal få oppleve skriveopplæringa som meningsfull fra den dagen de starter på skolen og de må få bruke skriving i både lek og samhandling. Elevene må vite hvorfor de skal skrive, hva de skal skrive om og hvordan de skal gjennomføre skriveoppdraget.

Visste du at det å lese kriminalfortellInger i påsken er en særegen norsk tradisjon? Denne ressursen beksriver hvordan du kan lede elevene gjennom en helhetlig skriveprosess der elevene skal lage egen påskekrim. Vi har gitt førskrivingsfasen en stor plass i denne ressursen, slik at elevene får mulighet til å bygge kunnskap om både tema og teksttype.

Nytt og aktuelt

Her har vi samlet noen ressurser som er nye og noen som er aktuelle.

Lese og skrive påskekrim

Nå er det snart påske! Hva er vel da bedre enn å la elevene få bade i påskekrim, og få skrive sin egen kriminalfortelling? Denne ressursen beskriver hvordan du kan lede elevene gjennom en helhetlig prosess, med mye fokus på å bygge kunnskap om kriminalsjangeren.

Les mer

Setningsstartere, bindeord og ordbanker

Skriverammer med setningsstartere kan gjøre det lettere å komme i gang med skrivingen, og de kan være til hjelp i planleggingsfasen av teksten. Med bindeord og ordbanker skapes variasjon i språket og flyt i teksten.

Les mer

Bildebøker som inspirasjon for undring, lek og skriving

Hvordan bruke bildebøker som inspirasjon til språklig utforsking?

Les mer

Bamsesykehus

Rammelek kan legge til rette for veiledet læring. Slik gikk det da første trinn lekte bamsesykehus.

Les mer

Vlogg – å uttrykke seg med levende bilder på mellomtrinnet

Videoblogg, eller vlogg, er en sjanger mange elever kjenner godt. Denne ressursen viser hvordan 5. trinn på Nardo skole jobbet med vlogg som tema i en hel uke. Gjennom arbeidet fikk elevene dokumentere, instruere og utforske i sine egne vlogger.

Les mer

Bit-for-bit-fortelling

I løpet av en uke får elevene ett nytt skriveoppdrag hver dag. Oppdragene presenteres gjennom fem korte filmer som er ment å instruere og inspirere de unge skriverne.

Les mer

Byrjaropplæring

Elevane må få møte meiningsfylte skriveoppgåver frå den dagen dei byrjar på skolen.

Bokstavlydhjelper

En bokstavlydhjelper kan være en god støtte for elevene når de er usikre på hvordan de skal knytte bokstavlyd (fonem) til bokstavsymbol (grafem).

Les mer

«Snowmen at Night» som inspirasjon for skriving

I denne ressursen skal elevene lage sin egen bok inspirert av billedboken «Snowmen at Night».

Les mer

Selen som kunne telle til ti

I dette undervisningsopplegget får vi se eksempel på hvordan «Geitekillingen som kunne telle til ti» kan brukes som modelltekst.

Les mer

Hva er veiledet skriving?

Hvordan tilpasse, støtte og skape engasjement for skriving?

Les mer

Å skrive dikt med eget navn som støtte

Denne ressursen viser hvordan elevene kan bruke sitt eget navn som inspirasjon og støtte til å skrive dikt.

Les mer

Week and Weather Book

What day is it today? What is the weather like today?

Les mer

Utebukse er noen ganger bra og noen ganger dårlig

I dette undervisningsopplegget skal vi se hvordan elever på andre trinn kan øve på å skrive argumenterende tekster.

Les mer

Tenkeskriving i barneskolen

Tenkeskriving er en utforskende form for skriving. Formålet er å reflektere, få ideer eller å arbeide seg gjennom et fagstoff.

Les mer

Sirkelen for undervisning og læring

Eksplisitt skriveopplæring har blitt et fyndord i mange sammenhenger, men spørsmålet er hvordan vi kan få til en eksplisitt skriveopplæring i praksis.

Les artikkelen

Skriveprosess og vurdering

Utvikling av skrivekompetanse er ein kontinuerleg prosess der elevane må få eksplisitt opplæring i korleis dei skal planlegge, skrive og omarbeide stadig meir komplekse tekstar. Elevane treng rettleiing og støtte under skriving, derfor bør større skriveprosjekt først og fremst gå føre seg på skolen.

Setningsstartere, bindeord og ordbanker

Skriverammer med setningsstartere kan gjøre det lettere å komme i gang med skrivingen, og de kan være til hjelp i planleggingsfasen av teksten. Med bindeord og ordbanker skapes variasjon i språket og flyt i teksten.

Les mer

Skrivestrategiar

For mange elevar kan det å skrive vere vanskeleg.

Les mer

Beskrivende fagtekst i naturfag

Denne ressursen viser hvordan elevene kan synliggjøre kunnskap gjennom skriving. Her utvikler elevene både skrivekompetanse og faglig kompetanse.

Les mer

Hvordan skrive tematiske avsnitt?

Elevene må få opplæring i hvordan de skal strukturere tekster på en formålstjenlig måte.

Les mer

Å skrive sammendrag

Systematisk opplæring i skriving av sammendrag har vist seg å ha effekt på både lese- og skriveferdighetene til elevene.

Les mer

Argumenterende skriving for de yngste elevene

Det å argumentere skriftlig er en ferdighet som må læres.

Les mer

Skriverammer

Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.

Les mer

Skrivevanskar

For mange elevar kan det å skrive vere vanskeleg.

Les mer