Skriving som grunnleggende ferdighet

Å uttrykke seg skriftlig er en grunnleggende ferdighet som skal utvikles i alle fag. Alle lærere er skrivelærere og elevene skal få skriveopplæring på fagenes premisser.

Elevene skal få oppleve skriveopplæringa som meningsfull fra den dagen de starter på skolen og de må få bruke skriving i både lek og samhandling. Elevene må vite hvorfor de skal skrive, hva de skal skrive om og hvordan de skal gjennomføre skriveoppdraget.

Sommerferie er en tid for lek og moro, og tid tilbragt sammen med familie og venner, men det kan også oppstå situasjoner der man som foresatt kan oppfordre barnet til å ta i bruk skriving.

Nytt og aktuelt

Her har vi samlet noen ressurser som er nye og noen som er aktuelle.

17. mai 2022

Etter to år med restriksjonar grunna korona kan vi endeleg feire 17. mai slik vi pleier. Men veit elevane eigentleg kvifor vi feirar 17. mai? I denne ressursen viser vi korleis heile skulen kan arbeide med 17. mai som skrivetema.

Les mer

Hentediktat

I denne ressursen viser vi hvordan lek og læring henger sammen når første trinn driver med skriveopplæring.

Les mer

Brev til barnehagen

I denne ressursen følger vi en førsteklasse fra de skriver brev til barnehagen og frem til de leverer dem personlig. Denne skriveoppgaven både inspirerte og motiverte elevene.

Les mer

Arbeid med temaet rasisme i norskfaget

I denne ressursen viser vi hvordan samtidstekser fra «Håndbok for unge antirasister» av Tinashe Williamson kan brukes som utgangspunkt for lesing og skriving i norskfaget.

Les mer

Bit-for-bit-fortelling

I løpet av en uke får elevene ett nytt skriveoppdrag hver dag. Oppdragene presenteres gjennom fem korte filmer som er ment å instruere og inspirere de unge skriverne.

Les mer

Byrjaropplæring

Elevane må få møte meiningsfylte skriveoppgåver frå den dagen dei byrjar på skolen.

Hva er veiledet skriving?

Hvordan tilpasse, støtte og skape engasjement for skriving?

Les mer

«Den gretne marihøna» som modelltekst

Å jobbe med billedbøker sammen med de yngste elevene er ofte en takknemlig oppgave. Billedbøker med gjentagende mønster har de fleste barna erfaring med, både fra barnehagen og hjemmet.

Les mer

Bukkene Bruse skriver postkort

Hvordan bruke eventyr og skuespill som utgangspunkt for veiledet skriving?

Les mer

Små hverdagshendelser

Denne ressursen viser hvordan små hverdagshendelser kan være et godt utgangspunkt for å øve på å formulere setninger og organisere tekst.

Les mer

Å skrive dikt med eget navn som støtte

Denne ressursen viser hvordan elevene kan bruke sitt eget navn som inspirasjon og støtte til å skrive dikt.

Les mer

Week and Weather Book

What day is it today? What is the weather like today?

Les mer

Utebukse er noen ganger bra og noen ganger dårlig

I dette undervisningsopplegget skal vi se hvordan elever på andre trinn kan øve på å skrive argumenterende tekster.

Les mer

Sirkelen for undervisning og læring

Eksplisitt skriveopplæring har blitt et fyndord i mange sammenhenger, men spørsmålet er hvordan vi kan få til en eksplisitt skriveopplæring i praksis.

Les artikkelen

Skriveprosess og vurdering

Utvikling av skrivekompetanse er ein kontinuerleg prosess der elevane må få eksplisitt opplæring i korleis dei skal planlegge, skrive og omarbeide stadig meir komplekse tekstar. Elevane treng rettleiing og støtte under skriving, derfor bør større skriveprosjekt først og fremst gå føre seg på skolen.

Hvordan skrive tematiske avsnitt?

Elevene må få opplæring i hvordan de skal strukturere tekster på en formålstjenlig måte.

Les mer

Å skrive sammendrag

Systematisk opplæring i skriving av sammendrag har vist seg å ha effekt på både lese- og skriveferdighetene til elevene.

Les mer

Argumenterende skriving for de yngste elevene

Det å argumentere skriftlig er en ferdighet som må læres.

Les mer

Skriverammer

Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.

Les mer

Bit-for-bit-fortelling

Å skrive sin egen fortelling er en gøy og kreativ øvelse. I denne ressursen gir vi de yngste elevene verktøy som kan hjelpe dem med historiefortellingen sin. I løpet av en uke får elevene ett nytt skriveoppdrag hver dag. Oppdragene presenteres gjennom fem korte filmer som er ment å instruere og inspirere de unge skriverne.