Våre ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte.

Gustaf Bernhard Uno Skar

Gustaf Bernhard Uno Skar

Professor
Telefon: 73 41 27 71
Mobil: 916 93 654
Ansvarsområder:
FUS-prosjektet, Skriveforsking
Heidi Sandø

Heidi Sandø

Universitetslektor
Telefon: 73 41 27 67
Ansvarsområder:
Barnehage, DEKOM, REKOM, Språkkommuner, Språkløyper
Gunilla Eide Isaksen

Gunilla Eide Isaksen

Universitetslektor
Ansvarsområder:
Barnehage
Marita Byberg Johansen

Marita Byberg Johansen

Universitetslektor
Mobil: 454 732 93
Ansvarsområder:
FUS-prosjektet, Skriving på barnetrinnet
Iris Hansson Myran

Iris Hansson Myran

Universitetslektor
Telefon: 73 55 97 77
Mobil: 404 79 653
Ansvarsområder:
DEKOM, FUS-prosjektet, Skriving på barnetrinnet, Språkkommuner, Språkløyper
Maria Hole-Forsmo

Maria Hole-Forsmo

Universitetslærer
Telefon: 73 41 21 03
Mobil: 928 11 166
Ansvarsområder:
Begynneropplæring, Skriving på barnetrinnet
Torild Eliassen

Torild Eliassen

Universitetslektor
Ansvarsområder:
Begynneropplæring
Elisabeth Høidal

Elisabeth Høidal

Universitetslektor
Ansvarsområder:
Skriving på barnetrinnet
Camilla Bergh

Camilla Bergh

Universitetslektor
Ansvarsområder:
Skriving på barnetrinnet
Anne Holten Kvistad

Anne Holten Kvistad

Universitetslektor
Telefon: 73 55 89 05
Mobil: 977 52 967
Ansvarsområder:
FUS-prosjektet, Skriving på barnetrinnet
Trude Kringstad

Trude Kringstad

Universitetslektor
Telefon: 73 55 95 91
Mobil: 993 899 82
Ansvarsområder:
DEKOM, Skriving på ungdomstrinnet
Vibeke Lorentzen

Vibeke Lorentzen

Universitetslektor
Telefon: 73 41 20 32
Mobil: 402 268 76
Ansvarsområder:
Skriving på ungdomstrinnet
Marthe Lønnum

Marthe Lønnum

Universitetslektor
Telefon: 73 41 24 71
Ansvarsområder:
DEKOM, Skriving på ungdomstrinnet
Tone Møllerløkken Stavli

Tone Møllerløkken Stavli

Universitetslektor
Ansvarsområder:
Skriving på ungdomstrinnet
Peter Mørk

Peter Mørk

Universitetslektor
Telefon: 73 41 27 68
Mobil: 90 91 87 88
Ansvarsområder:
Språkløyper
Stine Aarønes Angvik

Stine Aarønes Angvik

Universitetslektor
Mobil: 951 078 76
Ansvarsområder:
Skriving på vgs
Ingrid Sandvik Ertesvåg

Ingrid Sandvik Ertesvåg

Universitetslektor
Mobil: 959 29 323
Ansvarsområder:
DEKOM, Skriving på vgs
Linn Maria Magerøy-Grande

Linn Maria Magerøy-Grande

Universitetslektor
Mobil: 959 94 897
Ansvarsområder:
Skriving på vgs
Runa Eugenie Røttereng Greiner

Runa Eugenie Røttereng Greiner

Universitetslektor
Mobil: 908 76 385
Ansvarsområder:
DEKOM, Skriving på vgs
Espen Tørset

Espen Tørset

Universitetslektor
Mobil: 928 25 590
Ansvarsområder:
Skriving på vgs
Kari Anne Nordgård

Kari Anne Nordgård

Universitetslektor
Ansvarsområder:
Skriving på vgs
Trine Helen Tøvik

Trine Helen Tøvik

Vitenskapelig assistent
Mobil: 922 45 369
Ansvarsområder:
FUS-prosjektet
Esben K. Kamstrup

Esben K. Kamstrup

Universitetslektor
Telefon: 73 41 25 76
Mobil: 959 01 002
Ansvarsområder:
Nettredaktør
Johan Dragvoll

Johan Dragvoll

Seniorkonsulent
Mobil: 911 74 183
Ansvarsområder:
Kommunikasjon og medieproduksjon, SoMe-ansvarlig
Carl Gunnar Eltervaag

Carl Gunnar Eltervaag

Konsulent
Mobil: 932 13 625
Ansvarsområder:
Kommunikasjon og medieproduksjon, Videoprodusent
Gert Rijlaarsdam

Gert Rijlaarsdam

Professor II
Ansvarsområder:
Skriveforsking