Skriveprøven for 5. og 8. trinn

Skriveprøven er faguavhengige prøver i skriving. Formålet med Skriveprøven er å skaffe informasjon om elevers skrivekompetanse til bruk i planlegging av videre skriveundervisning.

Skriveprøvens logo

Skriveprøven er faguavhengige prøver i skriving. Bruk prøvene for å kartlegge dine elevers skrivekompetanse. 

Formålet med Skriveprøven er å skaffe informasjon som kan brukes i planlegging av videre skriveundervisning. Oppgavene inviterer elevene til å skrive én sammenhengende tekst med et tydelig formål og til en bestemt mottaker. 

Skriveprøven har en rekke egenskaper som gjør den egnet til å danne et nyansert bilde av elevers skrivekompetanse.

I Skriveprøven vurderes elevtekster på flere vurderingsområder. Læreren kan derfor på en bedre måte oppdage både styrker og svakheter i elevers skriving. 

Resultatene fra en skriveprøve kan sammenlignes med et nasjonalt nivå. Alle oppgavene i Skriveprøven ble gjennomført på et nasjonalt representativt utvalg elever på 5.- og 8. trinn i 2016. 

Skriveprøven kan også bidra til å utvikle et tolkingsfelleskap på skolene, gjennom at vurderingsverktøyet brukes i fellesskap og som grunnlag for diskusjoner om vurdering av tekster.  

Skriveprøven er kostnadsfri