Skrivesenterets 10-årsjubileum

Publikasjoner

En oversikt over publikasjoner i regi av ansatte på Skrivesenteret.

2022

 • Dagsland, S., Kvistad, A. H., & Otnes, H. (2022). The Complexity of Assignment Design: Functional Dimensions and Semiotic Domains in Assignments Designed by Teachers in the NORM-project. Journal of Writing Research. Retrieved from https://www.jowr.org/pkp/ojs/index.php/jowr/article/view/932
 • Lise Vikan Sandvik, Bodil Svendsen, Alex Strømme, Kari Smith, Oda Aasmundstad Sommervold & Stine Aarønes Angvik (2022) Assessment during COVID-19: Students and Teachers in Limbo When the Classroom Disappeared, Educational Assessment, DOI: 10.1080/10627197.2022.2122953.
 • Solheim, Randi; Nilssen, Vivi Lisbeth; Aasen, Arne Johannes. (2022) Seksåringar i skapande tekstleg samspel. Samtale, samskrive, samhandle: Nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill.
 • Bremholm, J., Kabel, K., Liberg, C., & Skar, G. B. (in press). A review of Scandinavian Writing Research between 2010 and 2020. Writing and Pedagogy.
 • Hsiang, T. P., Graham, S., Wang, Z., Wang, C., & Skar, G. B. (2022, online first). Teaching Chinese Characters to Students in Grades 1 to 3 through Emergency Remote Instruction during the COVID-19 Pandemic. Reading and Writing. https://doi.org/10.1007/s11145-022-10288-0
 • Lorentzen, V. (2022). Kritisk literacy i skriveopplæringa: å ta stilling til problemer og ytre seg på naturfaglig grunnlag. Acta Didactica Norden16(1), 29 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9150
 • Myran, I. H. & Sandø, H. (2022). Barneklare skoler eller skoleklare barn? Om overgangen fra barnehage til skole. Fagbokforlaget
 • Norderhus, Ragnhild, Isaksen, Gunilla Eide og Øksnes, Maria. «Det var egentlig ikke lov, men det var artig!» Røff lek i generasjoner. (2022). Vol 40 Nr 2 (2022): BARN – Forskning om barn og barndom i Norden.
 • Næss, K.-A. B., Skar, G. B., & Hofslundsengen, H. (2022). Ulike forståelser av vansker med skriving. In K.-A. B. Næss, & Hofslundsengen H. (Eds.). Skriveutvikling og skrivevansker – fra barnehage til mellomtrinn (pp. 55–75). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Skar, G. B., Lei, P., Graham, S., Aasen, A. J., Johansen, M. B., & Kvistad, A. H. (2022). Handwriting Fluency and the Quality of Primary Grade Students’ Writing. Reading and Writing: An interdisciplinary journal, 35(2), 509–538. https://doi.org/10.1007/s11145-021-10185-y
 • Skar, G. B., Kvistad, A. H., Johansen, M. B., Rijlaarsdam, G., Aasen, A. J. Identifying Texts in the Warning Zone: Empirical Foundation of a Screening Instrument to Adapt Early Writing Instruction. Writing & Pedagogy.
 • Skar, G. B., Aasen, A. J., Kvistad, A. H., & Johansen, M. B. Audience awareness in elementary school students’ texts: Variations within and between grades 1–3. Writing and Pedagogy.
 • Skar, G. B. & Huebner, A. (2022, online first). Predicting First Grade Students’ Writing Proficiency. Assessment in Education. https://doi.org/10.1080/0969594X.2022.2057424
 • Skar, G. B. (2022-06-08). Funktionellt skrivande i de första skolåren (Forskerklummen). Nationalt Videncenter for Læsning. https://www.videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/forskerklummen/2022/funktionellt-skrivande-i-de-foersta-skolaaren/
 • Skar, G. B. & Aasen A. J. (2022-04-11). Reliabilitet er et gode, ikke et hinder for en god eksamen. Utdanningsnytt.no. https://www.utdanningsnytt.no/arne-johannes-aasen-eksamen-forskning/reliabilitet-er-et-gode-ikke-et-hinder-for-en-god-eksamen/319646
 • Skar, G. B. & Myhill, D. (2022). Utforskning av perspektiver på tidlig skriveutvikling. In K.-A. B. Næss, & Hofslundsengen H. (Eds.). Skriveutvikling og skrivevansker – fra barnehage til mellomtrinn (pp. 15–33). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 

2015

2014

 • Kringstad, T., & Kvithyld, T. (red.) (2014). Vurdering av skriving. Fagbokforlaget, 2014. 
 • Kringstad, T., & Kvithyld, T. (2014). Modellering – læreren som aktiv veileder i elevenes skriveprosesser. I T. Kringstad & T. Kvithyld (Red.). Vurdering av skriving (s. 15 -28). Fagbokforlaget.
 • Kringstad, T., & Lorentzen, V. (2014). Et ressurshefte om argumenterende skriving. Skrivesenteret. 
 • Lorentzen, V. (2014). Skjermopptak - et vindu inn i elevens skriveprosess: «Hvis æ bruke tankekart eller nå sånt <...> - da hekse æ mæ sjøl». I T. Kringstad & T. Kvithyld (red.), Vurdering av skriving. Fagbokforlaget.
 • Lorentzen, V., & Kringstad, T. (2014). Skriving i matematikk og naturfag. Bedre skole, (4), 60–65.
 • Lorentzen, V., & Lønnum, M (2014). Linjerespons – veiledning før punktum er satt. I T. Kringstad & T. Kvithyld (red.), Vurdering av skriving (s. 65–76). Fagbokforlaget. 
 • Skar, G. B. (2014). Skrivbedömning i klassrummet: Modell för validering. I: A. Skaftun, P. H. Uppstad, & A. J. Aasen (red.), Skriv! Les! 2 (s. 133–150). Fagbokforlaget.

2013

 • Kringstad, T., & Kvithyld, T. (2013). Modellering af fagtekster – eksplicit skriveundervisning skaber skrivelyst og mestring. I: S. Madsbjerg & K. Friis (red.) Skrivelyst i fagene. Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Kringstad, T., & Kvithyld, T. (2013). Kva er fagskriving i norskfaget? Norsklæreren, 37(4).
 • Kringstad, T., & Kvithyld, T. (2013). Fem prinsipper for god skriveopplæring. Bedre skole, (2).
 • Metliaas, I., & Kvithyld, T. (2013). Skriving i reviderte læreplaner i norsk. Norsklæreren, 37, 22–27. 
 • Smedbråten, T., & Kvithyld, T (2013). I skrivende stund. Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.

2012

 

2011

 • Melby, G. & Kvithyld, T. (2011). Norsklærerens rolle i skriveopplæringa. Norsklæreren, 35, 4–11. 
 • Kvithyld, T. Aasen, A. J. (2011). Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. I: J. Smidt, R. Solheim & A. J. Aasen (red.). På sporet av god skriveopplæring (s. 87–98). Tapir akademisk forlag.
NTNU Skrivesenteret logo

Om skrivesenteret

Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne.

Les mer
Skrivemaskin

Mandat

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Les mer
Capmpus Rotvoll

Historia til Skrivesenteret

Ein presentasjon av historia til Skrivesenteret.

Les mer
Ansattbilde fra 24.06 2019

Våre ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte.

Les mer