Skrivesenterets 10-årsjubileum

Publikasjoner

En oversikt over publikasjoner i regi av ansatte på Skrivesenteret.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 

2015

2014

 • Kringstad, T., & Kvithyld, T. (red.) (2014). Vurdering av skriving. Fagbokforlaget, 2014. 
 • Kringstad, T., & Kvithyld, T. (2014). Modellering – læreren som aktiv veileder i elevenes skriveprosesser. I T. Kringstad & T. Kvithyld (Red.). Vurdering av skriving (s. 15 -28). Fagbokforlaget.
 • Kringstad, T., & Lorentzen, V. (2014). Et ressurshefte om argumenterende skriving. Skrivesenteret. 
 • Lorentzen, V. (2014). Skjermopptak - et vindu inn i elevens skriveprosess: «Hvis æ bruke tankekart eller nå sånt <...> - da hekse æ mæ sjøl». I T. Kringstad & T. Kvithyld (red.), Vurdering av skriving. Fagbokforlaget.
 • Lorentzen, V., & Kringstad, T. (2014). Skriving i matematikk og naturfag. Bedre skole, (4), 60–65.
 • Lorentzen, V., & Lønnum, M (2014). Linjerespons – veiledning før punktum er satt. I T. Kringstad & T. Kvithyld (red.), Vurdering av skriving (s. 65–76). Fagbokforlaget. 
 • Skar, G. B. (2014). Skrivbedömning i klassrummet: Modell för validering. I: A. Skaftun, P. H. Uppstad, & A. J. Aasen (red.), Skriv! Les! 2 (s. 133–150). Fagbokforlaget.

2013

 • Kringstad, T., & Kvithyld, T. (2013). Modellering af fagtekster – eksplicit skriveundervisning skaber skrivelyst og mestring. I: S. Madsbjerg & K. Friis (red.) Skrivelyst i fagene. Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Kringstad, T., & Kvithyld, T. (2013). Kva er fagskriving i norskfaget? Norsklæreren, 37(4).
 • Kringstad, T., & Kvithyld, T. (2013). Fem prinsipper for god skriveopplæring. Bedre skole, (2).
 • Metliaas, I., & Kvithyld, T. (2013). Skriving i reviderte læreplaner i norsk. Norsklæreren, 37, 22–27. 
 • Smedbråten, T., & Kvithyld, T (2013). I skrivende stund. Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.

2012

 

2011

 • Melby, G. & Kvithyld, T. (2011). Norsklærerens rolle i skriveopplæringa. Norsklæreren, 35, 4–11. 
 • Kvithyld, T. Aasen, A. J. (2011). Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. I: J. Smidt, R. Solheim & A. J. Aasen (red.). På sporet av god skriveopplæring (s. 87–98). Tapir akademisk forlag.
NTNU Skrivesenteret logo

Om skrivesenteret

Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne.

Les mer
Skrivemaskin

Mandat

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Les mer
Capmpus Rotvoll

Historia til Skrivesenteret

Ein presentasjon av historia til Skrivesenteret.

Les mer
Ansattbilde fra 24.06 2019

Våre ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte.

Les mer