Et undersøkende og tverrfaglig prosjekt om julebakst

I dette prosjektet skal elevene samle data om julebakst-tradisjoner i nærmiljøet. Å bruke elevenes nærmiljø som utgangspunkt for å gjøre en samfunnsfaglig undersøkelse setter faglige mål i en kjent kontekst.

«The Snowman» – fra film til bildebok

I denne ressursen skal elevene gjøre filmen «The Snowman» om til bildebok.

«The Snowman» er en fortelling om en gutt som lager en snømann som blir virkelig. Denne ressursen viser hvordan elevene kan presentere sin tolkning av filmen ved bruk av tekst og illustrasjoner. Målet med undervisningsopplegget er å lage ei bildebok basert på filmen.

Nye ressursar frå Skrivesenteret

La deg inspirere til å prøve ut noko nytt med desse nye og aktuelle pedagogiske ressursane!

Bamsesykehus

Rammelek kan legge til rette for veiledet læring. Slik gikk det da første trinn lekte bamsesykehus.

Les mer

Skumle fortellinger på mellomtrinnet

I denne ressursen brukes fortellingselementer som støtte for å skrive en skummel fortelling.

Les mer

Et undersøkende og tverrfaglig prosjekt om julebakst

I dette prosjektet skal elevene samle data om julebakst-tradisjoner i nærmiljøet. Å bruke elevenes nærmiljø som utgangspunkt for å gjøre en samfunnsfaglig undersøkelse setter faglige mål i en kjent kontekst.

Les mer

Bokstavlydhjelper

En bokstavlydhjelper kan være en god støtte for elevene når de er usikre på hvordan de skal knytte bokstavlyd (fonem) til bokstavsymbol (grafem).

Les mer

Å skrive i fysikk på videregående

I denne ressursen viser vi eksempler på fagskriving i fysikk 1. Formålet med skriveoppgaven er at elevene skal lære å formidle faglig innhold skriftlig på en strukturert og tydelig måte med bruk av fagterminologi.

Les mer

Setningsstartere, bindeord og ordbanker

Skriverammer med setningsstartere kan gjøre det lettere å komme i gang med skrivingen, og de kan være til hjelp i planleggingsfasen av teksten. Med bindeord og ordbanker skaper en variasjon i språket og flyt i teksten.

Les mer

Grammatisk kvarter

Kvifor arbeide med grammatikk i skulen? No slår vi eit slag for funksjonell grammatikk i klasserommet.

Les mer

Bildebøker som inspirasjon for undring, lek og skriving

Hvordan bruke bildebøker som inspirasjon til språklig utforsking?

Les mer

Skriving i Historie og filosofi på vidaregåande skule

I desse undervisningsopplegga skal elevane trene på dei ulike skrivehandlingane «gjere greie for», «drøft» og «drøft og ta stilling til».

Les mer

Språkarbeid i hverdagssituasjonene på småbarnsavdelinger

Hvordan kan vi legge til rette for samtaler og samhandling om det som skjer i hverdagen sammen med alle barn, uansett språklig eller kulturell bakgrunn?

Les mer

 

Aktuelle saker frå Skrivesenteret

Skrivesenteret er involvert i ei rekke ulike aktivitetar. Her kan du lese om dei siste resultata frå forskingsfronten, aktuelle nyheitssaker eller finne døme på korleis Skrivesenteret kan vere ein utviklingspartnar i desentralisert kompetanseutvikling.

Lydrik(k) – kreativ skriving og musikkproduksjon i norsk- og musikkfaget

1. desember 2022

Lydrik(k) er et prosjekt som gjennomføres årlig på lærerutdanningen ved NTNU. Her kommer ungdomsskoleelever på besøk for å lage låter. Elevene deltar i skriveverksteder, lydlaboratorium og veiledes av både profesjonelle artister og lærerstudenter. Lydrik(k) utfordrer og utforsker hva låtlaging kan være i norsk- og musikkfaget.

Les mer

Filosofidagen

25. oktober 2022

Her har vi samla nokre ressursar som kan nyttast i samband med Verdas filosofidag.

Les mer

Heidi og Gunilla i barnehage.no

17. oktober 2022

I forbindelse med konferansen «Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen» har barnehage.no laget en sak om godt språkarbeid og inkluderende praksis.

Les mer

Skryt frå Språkrådet

13. oktober 2022

Universitetsavisa.no har plukka opp rapporten frå Språkrådet om målbruken på NTNU. Leiar for Skrivesenteret, Arne Johannes Aasen, fortel at dei heilt sidan senteret vart oppretta i 2009 har vore opptatt av at dei skal ha ein så god balanse som mogleg mellom nynorsk og bokmål.

Les mer

Presentasjonar til barnehagekonferansane 2022

7. oktober 2022

Her finn du presentasjonane til foredraga som nedlastbare PDF-filer.

Les mer

Skrivbib – database over nordisk skriveforsking

23. september 2022

Føremålet med Skrivbib er å gi lærarar, forskarar, lærarutdannarar og studentar enkel og rask tilgang nordisk skriveforsking etter 1980.

Les mer

Trenger vi karakterer?

23. september 2022

Marte Blikstad-Balas og Øyvind Børven er invitert til å ha en utforskende samtale om karakterer og karakterbruk som del av vurderingssystemet i norske videregående skoler på Litteraturhuset i Trondheim. Stine Aarønes Angvik fra Skrivesenteret modererer debatten.

Les mer

Artikkel: Kritisk literacy i skriveopplæringa

7. juni 2022

Vibeke Lorentzen er ute med artikkel i Acta Didactica. «Kritisk literacy i skriveopplæringa: å ta stilling til problemer og ytre seg på naturfaglig grunnlag».

Les mer

Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen

5. mars 2022

Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU inviterer til regionale konferanser. Med praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap viser vi hvordan arbeid med matematikk og språk kan skape inkluderende fellesskap i barnehagen.

Les mer

Skriv poesi!

10. februar 2022

Verdens poesidagI anledning Verdens poesidag 21. mars, opprettet av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), har vi samlet noen relevante ressurser for å sette søkelys på språklig mangfold og poesi som et viktig kulturuttrykk. Ressursene spenner seg fra barnetrinn til videregående. Vi ønsker med dette å legge til rette for at elever…

Les mer

Viss eg var eit barn i steinalderen

12. januar 2022

Det finst elevtekstar som er så vakre at dei fortener å bli løfta opp og gjort stas på. Dette er ein slik tekst.

Les mer

En videregående skole med et eget skrivesenter

30. september 2021

Porsgrunn videregående skole besøkte Skrivesenteret for å dele erfaringer med å ha sitt eget skrivesenter.

Les mer

Skrivedugnad i starten av koronatiden

7. september 2021

Hvordan opplevde barn og unge tilværelsen da koronaen kom?

Les mer

DEKOM Trøndelag på Charlottenlund vgs

31. august 2021

Alle lærerne på skolen deltar på kompetanseutviklingsarbeid sammen med Skrivesenteret.

Les mer

 

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Skrivesenteret kan være din utviklingspartner!

Les mer

REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Les mer