«The Snowman» – fra film til bildebok

Denne ressursen viser hvordan elevene kan presentere sin tolkning av en film ved bruk av tekst og illustrasjoner. I dette eksempelet brukes filmen «The Snowman» av Raymond Briggs. Målet med undervisningsopplegget er å lage ei bildebok basert på filmen. «The Snowman» er en fortelling om en gutt som lager en snømann som blir virkelig.

Småskrivingsoppgaver i desember

I denne ressursen finner du 16 småskrivingsaktiviteter som kan inspirere til skriving i førjulstiden.

Nye ressursar frå Skrivesenteret

La deg inspirere til å prøve ut noko nytt med desse nye og aktuelle pedagogiske ressursane!

Bildebøker som inspirasjon for undring, lek og skriving

Hvordan bruke bildebøker som inspirasjon til språklig utforsking?

Les mer

Skriving i Historie og filosofi på vidaregåande skule

I desse undervisningsopplegga skal elevane trene på dei ulike skrivehandlingane «gjere greie for», «drøft» og «drøft og ta stilling til».

Les mer

Beist

Norsklærarar, kva med å la elevane arbeide med den nye NRK-serien «Beist», basert på Michael Stilsons populære ungdomsroman «Bare spille ball»? Vi har laga refleksjonsspørsmål og skriveoppgåver til serien.

Les mer

Småskrivingsoppgaver i desember

I denne ressursen finner du 16 småskrivingsaktiviteter som kan inspirere til skriving i førjulstiden.

Les mer

Retorikk og reklame – retorisk analyse

Den retoriske analysen er en gjenganger på eksamen i norsk, men hva kjennetegner egentlig en god retorisk analyse? Ressursen viser noen forslag på hvordan man kan jobbe med retorikk i klasserommet på veien frem til eksamen i norsk.

Les mer

Bokstavlydhjelper

En bokstavlydhjelper kan være en god støtte for elevene når de er usikre på hvordan de skal knytte bokstavlyd (fonem) til bokstavsymbol (grafem).

Les mer

Setningsstartere, bindeord og ordbanker

Skriverammer med setningsstartere kan gjøre det lettere å komme i gang med skrivingen, og de kan være til hjelp i planleggingsfasen av teksten. Med bindeord og ordbanker skapes variasjon i språket og flyt i teksten.

Les mer

Språkarbeid i hverdagssituasjonene på småbarnsavdelinger

Hvordan kan vi legge til rette for samtaler og samhandling om det som skjer i hverdagen sammen med alle barn, uansett språklig eller kulturell bakgrunn?

Les mer

Vlogg – å utforske matematikk på ungdomstrinnet

Vlogging gir elevene andre muligheter til å tilegne seg kunnskap og demonstrere den i matematikkfaget. Det kan være en gruppeaktivitet der alle elevene bidrar i planlegging, utvikling av innhold, produksjon og ferdigstilling. Denne ressursen viser hvordan elever på 9. trinn brukte vlogging for å utforske statistikk og sannsynlighet.

Les mer

 

Aktuelle saker frå Skrivesenteret

Skrivesenteret er involvert i ei rekke ulike aktivitetar. Her kan du lese om dei siste resultata frå forskingsfronten, aktuelle nyheitssaker eller finne døme på korleis Skrivesenteret kan vere ein utviklingspartnar i desentralisert kompetanseutvikling.

Skrivesenteret bidrar på Media & Learning 2023

9. juni 2023

Konferansen avholdes i Leuven, og vi holder et innlegg om vlogg-prosjektene som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskole og vgs yrkesfag.

Les mer

Nordmøre-modellen

23. mai 2023

Skrivesenteret har siden 2018 vært utviklingspartner i Oppvekstnettverk Nordmøre (ONNM). Det regionale nettverket for oppvekstsektoren består av åtte kommuner som jobber langsiktig om å skape gode og meningsfylte liv for barn og unge.

Les mer

WRAB 2023

1. mars 2023

Writing Research Across Borders 2023 ble avholdt i Trondheim med Skrivesenteret som medarrangør. Tema for konferansen var «From early literacy learning to writing in professional life».

Les mer

Uvanlig norsktime hylles

1. februar 2023

– En behøver ikke være flink i grammatikk og rettskriving for å lage en god historie, sier forfatter og journalist Guttorm Eskild Nilsen. Kreativ skriving bør være en fast del av den skrivingen elevene får prøve og får utvikle i skolen, sier senterleder Arne Johannes Aasen.

Les mer

Artikkel: The Complexity of Assignment Design

24. januar 2023

Sindre Dagsland, Anne Holten Kvistad og Hildegunn Otnes har publisert artikkel med tittelen «The Complexity of Assignment Design: Functional Dimensions and Semiotic Domains in Assignments Designed by Teachers in the NORM-project».

Les mer

Nytt skrivesenter ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien

21. desember 2022

I høst fikk vi på Skrivesenteret besøk av en gruppe lærere og elever fra det nyoppstartede skrivesenteret ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.

Les mer

Kurs om overgangen mellom barnehage og skule

12. desember 2022

Heidi og Iris heldt digitalt kurs om overgangen mellom barnehage og skule i regi av Utdanningsforbundet. Kurset er omtalt på utdanningsnytt.no.

Les mer

En spire til bedre overgang

12. desember 2022

I prosjektet «Bedre skolestart» samarbeider Trondheim kommune med et bredt forskningsmiljø for å gi barn en bedre overgang fra barnehage til skole. Et av tiltakene i prosjektet var å opprette en stilling som overgangspedagog.

Les mer

Skrivesnakk

11. desember 2022

Skrivesnakk vart lansert ved Institutt for lærarutdanning (ILU) hausten 2022 som eit tilbod om rettleiing i akademisk skriving for alle ILU-studentar.

Les mer

Lydrik(k) – kreativ skriving og musikkproduksjon i norsk- og musikkfaget

1. desember 2022

Lydrik(k) er et prosjekt som gjennomføres årlig på lærerutdanningen ved NTNU. Her kommer ungdomsskoleelever på besøk for å lage låter. Elevene deltar i skriveverksteder, lydlaboratorium og veiledes av både profesjonelle artister og lærerstudenter. Lydrik(k) utfordrer og utforsker hva låtlaging kan være i norsk- og musikkfaget.

Les mer

Heidi og Gunilla i barnehage.no

17. oktober 2022

I forbindelse med konferansen «Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen» har barnehage.no laget en sak om godt språkarbeid og inkluderende praksis.

Les mer

Skryt frå Språkrådet

13. oktober 2022

Universitetsavisa.no har plukka opp rapporten frå Språkrådet om målbruken på NTNU. Leiar for Skrivesenteret, Arne Johannes Aasen, fortel at dei heilt sidan senteret vart oppretta i 2009 har vore opptatt av at dei skal ha ein så god balanse som mogleg mellom nynorsk og bokmål.

Les mer

Presentasjonar til barnehagekonferansane 2022

7. oktober 2022

Her finn du presentasjonane til foredraga som nedlastbare PDF-filer.

Les mer

SkrivBiB – database over nordisk skriveforsking

23. september 2022

Føremålet med SkrivBiB er å gi lærarar, forskarar, lærarutdannarar og studentar enkel og rask tilgang nordisk skriveforsking etter 1980.

Les mer

Beist

Norsklærarar, kva med å la elevane arbeide med den nye NRK-serien «Beist», basert på Michael Stilsons populære ungdomsroman «Bare spille ball»? Vi har laga refleksjonsspørsmål og skriveoppgåver til serien.

Se ressurs

Rådebank (sesong 3)

Har du savnet den fine gjengen i NRK-serien «Rådebank»? Det har vi! Derfor har vi benket oss foran tv-skjermen og laget noen skriveoppgaver du kan bruke når du ser serien sammen med elevene dine.

Se ressurs

Bit-for-bit-fortelling

I løpet av en uke får elevene ett nytt skriveoppdrag hver dag. Oppdragene presenteres gjennom fem korte filmer som er ment å instruere og inspirere de unge skriverne.

Se ressurs

«The Snowman» – fra film til bildebok

I denne ressursen skal elevene gjøre filmen «The Snowman» om til bildebok.

Se ressurs

Rådebank (sesong 2)

TV-serien «Rådebank 2» tar opp flere vanskelige tema knyttet til unges livssituasjon. I denne ressursen finner du skriveoppgaver som gir rom for refleksjon og mulighet for å uttrykke egne tanker og følelser.

Se ressurs

Sööfe – jenta med tilhørighet i to kulturer

TV-serier kan være et godt utgangspunkt for skriveaktiviteter på mellomtrinnet.

Se ressurs

Animasjon på iPad

Ved å lage animasjonsfilm får elevene prøve seg på å produsere tekst, bilde, film og lyd i samme prosjekt.

Se ressurs

Adaptasjon fra novelle til film

Denne ressursen viser hvordan elevene kan presentere sin tolkning av en novelle gjennom bruk av filmmediet.

Se ressurs

Rådebank (sesong 1)

Tematikken i NRK-serien Rådebank danner et godt utgangspunkt for å skrive norskfaglige tekster knyttet til det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring».

Se ressurs

Å se film med filmbriller

Å jobbe med film oppleves gjerne som motiverende for mange elever på ungdomstrinnet.

Se ressurs

 

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Skrivesenteret kan være din utviklingspartner!

Les mer

REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Les mer