Nyhetsbildet er for tiden sterkt preget av krigen mellom Ukraina og Russland. Voksne rundt barna er opptatt av dette, og barn helt ned i barnehagealderen får med seg hva som skjer.

Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen

Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU inviterer til regionale konferanser. Med praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap viser vi hvordan arbeid med matematikk og språk kan skape inkluderende fellesskap i barnehagen.

Målgruppen for konferansene er alle ansatte i barnehagen, barnehageeiere/ansvarlige i kommunen og fylkeskommuner, ansatte i PPT, spesialpedagoger, Statsforvalteren. Konferansen kan også være aktuell for lærere i begynneropplæringen og studenter.

Konferansene holdes i perioden 20.09 - 06.10 2022 i henholdsvis Alta, Tromsø, Bodø, Ålesund, Bergen, Kristiansand, Gardermoen og Trondheim.

 

Nye ressursar frå Skrivesenteret

La deg inspirere til å prøve ut noko nytt med desse nye og aktuelle pedagogiske ressursane!

Arbeid med temaet rasisme i norskfaget

I denne ressursen viser vi hvordan samtidstekser fra «Håndbok for unge antirasister» av Tinashe Williamson kan brukes som utgangspunkt for lesing og skriving i norskfaget.

Les mer

Krisetid i Europa

Denne ressursen tematiserer hvordan du som lærer kan sette krigen i Ukraina på dagsorden i norskfaget.

Les mer

Å tenke kritisk over sosiale medier, påvirkning og identitet

Hvordan kan vi legge til rette for at elevene får reflektere og tenke kritisk rundt egen bruk av sosiale medier?

Les mer

Brev til barnehagen

I denne ressursen følger vi en førsteklasse fra de skriver brev til barnehagen og frem til de leverer dem personlig. Denne skriveoppgaven både inspirerte og motiverte elevene.

Les mer

Skriving i fysikk på videregående

I denne ressursen viser vi eksempler på fagskriving i fysikk 1. Formålet med skriveoppgaven er at elevene skal lære å formidle faglig innhold skriftlig på en strukturert og tydelig måte med bruk av fagterminologi.

Les mer

17. mai 2022

Etter to år med restriksjonar grunna korona kan vi endeleg feire 17. mai slik vi pleier. Men veit elevane eigentleg kvifor vi feirar 17. mai? I denne ressursen viser vi korleis heile skulen kan arbeide med 17. mai som skrivetema.

Les mer

Grammatisk kvarter

Kvifor arbeide med grammatikk i skulen? No slår vi eit slag for funksjonell grammatikk i klasserommet.

Les mer

Korleis arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon?

Mange lærarar opplever det som ei utfordring å gi læringsfremmande respons, som elevane tar til seg og bruker for å revidere eigne arbeid. I denne ressursen viser vi korleis vi kan arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon i klasserommet, eksemplifisert gjennom ein fagdag i norsk på vg1.

Les mer

 

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Skrivesenteret kan være din utviklingspartner!

Les mer

REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Les mer

Arbeid med denne nettressursen vil være et tiltak for kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehagen. Ressursen består av fem moduler som viser hvordan de ansatte kan ta i bruk teknologi og ulike digitale verktøy i sin pedagogiske praksis.

Lysholm
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Følg med på bloggen til Institutt for lærerutdanning!

På denne bloggen skriver ansatte og studenter ved NTNU om mennesker, kommunikasjon, kunst, organisasjoner og samfunnsforhold.