Helhetlig tenking og inkluderende praksis

Hvordan drive kompetanseutvikling gjennom prosessorientert arbeid i barnehagen? Gjennom et helt barnehageår har temaet for hele barnehagen vært trær, og arbeid med leire og tegning har vært sentralt. I denne ressursen følger vi en spennende reise i trærnes verden sett ut ifra barnas og de ansattes perspektiver.

Retorikk og reklame – retorisk analyse

Den retoriske analysen er en gjenganger på eksamen i norsk, men hva kjennetegner egentlig en god retorisk analyse? Denne ressursen viser noen forslag på hvordan man kan jobbe med retorikk i klasserommet på veien frem til eksamen i norsk.

Nye ressursar frå Skrivesenteret

La deg inspirere til å prøve ut noko nytt med desse nye og aktuelle pedagogiske ressursane!

Bildebøker som inspirasjon for undring, lek og skriving

Hvordan bruke bildebøker som inspirasjon til språklig utforsking?

Les mer

Bamsesykehus

Rammelek kan legge til rette for veiledet læring. Slik gikk det da første trinn lekte bamsesykehus.

Les mer

Bokstavlydhjelper

En bokstavlydhjelper kan være en god støtte for elevene når de er usikre på hvordan de skal knytte bokstavlyd (fonem) til bokstavsymbol (grafem).

Les mer

Setningsstartere, bindeord og ordbanker

Skriverammer med setningsstartere kan gjøre det lettere å komme i gang med skrivingen, og de kan være til hjelp i planleggingsfasen av teksten. Med bindeord og ordbanker skapes variasjon i språket og flyt i teksten.

Les mer

Beist

Har du tid til overs i norsktimane dine fram mot sommaren? Kva med å la elevane arbeide med den nye NRK-serien «Beist», basert på Michael Stilsons populære ungdomsroman «Bare spille ball»? Vi har laga refleksjonsspørsmål og skriveoppgåver til serien.

Les mer

Retorikk og reklame – retorisk analyse

Den retoriske analysen er en gjenganger på eksamen i norsk, men hva kjennetegner egentlig en god retorisk analyse? Ressursen viser noen forslag på hvordan man kan jobbe med retorikk i klasserommet på veien frem til eksamen i norsk.

Les mer

Vlogg – å utforske matematikk på ungdomstrinnet

Vlogging gir elevene andre muligheter til å tilegne seg kunnskap og demonstrere den i matematikkfaget. Det kan være en gruppeaktivitet der alle elevene bidrar i planlegging, utvikling av innhold, produksjon og ferdigstilling. Denne ressursen viser hvordan elever på 9. trinn brukte vlogging for å utforske statistikk og sannsynlighet.

Les mer

Grammatisk kvarter

Kvifor arbeide med grammatikk i skulen? No slår vi eit slag for funksjonell grammatikk i klasserommet.

Les mer

Språkarbeid i hverdagssituasjonene på småbarnsavdelinger

Hvordan kan vi legge til rette for samtaler og samhandling om det som skjer i hverdagen sammen med alle barn, uansett språklig eller kulturell bakgrunn?

Les mer

Skriving i Historie og filosofi på vidaregåande skule

I desse undervisningsopplegga skal elevane trene på dei ulike skrivehandlingane «gjere greie for», «drøft» og «drøft og ta stilling til».

Les mer

 

Aktuelle saker frå Skrivesenteret

Skrivesenteret er involvert i ei rekke ulike aktivitetar. Her kan du lese om dei siste resultata frå forskingsfronten, aktuelle nyheitssaker eller finne døme på korleis Skrivesenteret kan vere ein utviklingspartnar i desentralisert kompetanseutvikling.

Skrivesenteret bidrar på Media & Learning 2023

9. juni 2023

Konferansen avholdes i Leuven, og vi holder et innlegg om vlogg-prosjektene som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskole og vgs yrkesfag.

Les mer

Nordmøre-modellen

23. mai 2023

Skrivesenteret har siden 2018 vært utviklingspartner i Oppvekstnettverk Nordmøre (ONNM). Det regionale nettverket for oppvekstsektoren består av åtte kommuner som jobber langsiktig om å skape gode og meningsfylte liv for barn og unge.

Les mer

WRAB 2023

1. mars 2023

Writing Research Across Borders 2023 ble avholdt i Trondheim med Skrivesenteret som medarrangør. Tema for konferansen var «From early literacy learning to writing in professional life».

Les mer

Uvanlig norsktime hylles

1. februar 2023

– En behøver ikke være flink i grammatikk og rettskriving for å lage en god historie, sier forfatter og journalist Guttorm Eskild Nilsen. Kreativ skriving bør være en fast del av den skrivingen elevene får prøve og får utvikle i skolen, sier senterleder Arne Johannes Aasen.

Les mer

Artikkel: The Complexity of Assignment Design

24. januar 2023

Sindre Dagsland, Anne Holten Kvistad og Hildegunn Otnes har publisert artikkel med tittelen «The Complexity of Assignment Design: Functional Dimensions and Semiotic Domains in Assignments Designed by Teachers in the NORM-project».

Les mer

Nytt skrivesenter ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien

21. desember 2022

I høst fikk vi på Skrivesenteret besøk av en gruppe lærere og elever fra det nyoppstartede skrivesenteret ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.

Les mer

Kurs om overgangen mellom barnehage og skule

12. desember 2022

Heidi og Iris heldt digitalt kurs om overgangen mellom barnehage og skule i regi av Utdanningsforbundet. Kurset er omtalt på utdanningsnytt.no.

Les mer

En spire til bedre overgang

12. desember 2022

I prosjektet «Bedre skolestart» samarbeider Trondheim kommune med et bredt forskningsmiljø for å gi barn en bedre overgang fra barnehage til skole. Et av tiltakene i prosjektet var å opprette en stilling som overgangspedagog.

Les mer

Skrivesnakk

11. desember 2022

Skrivesnakk vart lansert ved Institutt for lærarutdanning (ILU) hausten 2022 som eit tilbod om rettleiing i akademisk skriving for alle ILU-studentar.

Les mer

Lydrik(k) – kreativ skriving og musikkproduksjon i norsk- og musikkfaget

1. desember 2022

Lydrik(k) er et prosjekt som gjennomføres årlig på lærerutdanningen ved NTNU. Her kommer ungdomsskoleelever på besøk for å lage låter. Elevene deltar i skriveverksteder, lydlaboratorium og veiledes av både profesjonelle artister og lærerstudenter. Lydrik(k) utfordrer og utforsker hva låtlaging kan være i norsk- og musikkfaget.

Les mer

Heidi og Gunilla i barnehage.no

17. oktober 2022

I forbindelse med konferansen «Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen» har barnehage.no laget en sak om godt språkarbeid og inkluderende praksis.

Les mer

Skryt frå Språkrådet

13. oktober 2022

Universitetsavisa.no har plukka opp rapporten frå Språkrådet om målbruken på NTNU. Leiar for Skrivesenteret, Arne Johannes Aasen, fortel at dei heilt sidan senteret vart oppretta i 2009 har vore opptatt av at dei skal ha ein så god balanse som mogleg mellom nynorsk og bokmål.

Les mer

Presentasjonar til barnehagekonferansane 2022

7. oktober 2022

Her finn du presentasjonane til foredraga som nedlastbare PDF-filer.

Les mer

SkrivBiB – database over nordisk skriveforsking

23. september 2022

Føremålet med SkrivBiB er å gi lærarar, forskarar, lærarutdannarar og studentar enkel og rask tilgang nordisk skriveforsking etter 1980.

Les mer

Hvordan kan vi forberede elevene på muntlig eksamen i norsk?

I denne ressursen retter vi søkelyset mot hvordan det profesjonelle læringsfellesskapet kan arbeide med muntlig eksamen i norsk på ungdomstrinnet.

Se ressurs

Ny norskeksamen på 10. trinn

Hvordan forberede elevene til norskeksamen på 10. trinn? Hva trenger elevene å vite? Hvordan trygge elevene på eksamenssituasjonen? I denne ressursen får du informasjon om hva som er nytt med norskeksamen på 10. trinn, tips til hvordan dere kan arbeide på forberedelsesdagen sammen med elevene og hvordan man kan arbeide med de ulike oppgavetypene med elevene.

Se ressurs

Ny norskeksamen etter vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Skriftlig eksamen i norsk for vg2 yrkesfag er nå sentralgitt. Den består av en forberedelsesdel og et eksamenssett. I denne ressursen viser vi hvordan man kan forberede elevene på denne eksamensformen.

Se ressurs

Eksempeltekstar til ny norskeksamen på vg3

Skrivesenteret har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utvikla nye eksamensoppgåver i norskfaget, både for 10. trinn, vg2 yrkesfag og vg3 studieførebuande. I denne ressursen viser vi nokre oppgåvetypar som er prøvde ut og som kan givast til eksamen på vg3. I tillegg finn du kommenterte døme på elevsvar til desse oppgåvene.

Se ressurs

Eksamen i mediesamfunnet 3

Ressursen tar utgangspunkt i eksamensoppgavene fra våren 2019. Den kan brukes til lese- og skriveopplæring i undervisningen og/eller som eksamensforberedelse.

Se ressurs

Arbeid med komplekse skriveoppgaver i norsk

Eksamensoppgaver er et godt utgangspunkt for å repetere fagstoff og utvikle skrivestrategier.

Se ressurs

Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa

Den første og viktigste forutsetningen for å lykkes til eksamen i norsk skriftlig, er å vite hva som forventes av eksamensbesvarelsen.

Se ressurs

Eksamensforberedelse og skriveopplæring – et undervisningsopplegg

I dette undervisningsopplegget knytter vi skrivefasene til eksamensoppgavene gitt i norsk på Vg3.

Se ressurs

Eksamensforberedelse og skriveopplæring

Trening og forberedelse er nøkkelen til å lykkes, også på skriftlig eksamen i norsk.

Se ressurs

Eksamen i engelsk for grunnskolen

Vet du at Utdanningsdirektoratet har publisert vurderte eksamensbesvarelser?

Se ressurs

 

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Skrivesenteret kan være din utviklingspartner!

Les mer

REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Les mer