Kunstig intelligens i form av språkmodeller som ChatGPT, Gemini og Copilot har de siste årene gjort sitt inntog i undervisningssektoren. Utviklingen går raskt og tar stadig nye og uventede vendinger. Her er et forslag til hvordan lærere og elever kan utforske språkmodeller i klasserommet slik landskapet ser ut for øyeblikket.

I dette undervisningsopplegget viser vi eksempler på hvordan elevene på ungdomstrinnet kan jobbe med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Målet er at elevene skal reflektere og tenke kritisk rundt hvordan bruk av sosiale medier påvirker holdninger, selvbilde og identitet.

Nye ressursar frå Skrivesenteret

La deg inspirere til å prøve ut noko nytt med desse nye og aktuelle pedagogiske ressursane!

Setningsstartere, bindeord og ordbanker

Skriverammer med setningsstartere kan gjøre det lettere å komme i gang med skrivingen, og de kan være til hjelp i planleggingsfasen av teksten. Med bindeord og ordbanker skapes variasjon i språket og flyt i teksten.

Les mer

Språkarbeid i hverdagssituasjonene på småbarnsavdelinger

Hvordan kan vi legge til rette for samtaler og samhandling om det som skjer i hverdagen sammen med alle barn, uansett språklig eller kulturell bakgrunn?

Les mer

Eksamen i norsk for elevar i vgo med kort butid i Noreg

I denne ressursen finn du elevsvar til eksamen i norsk for elevar med kort butid på vg2 yf (NOR1418) og vg3 sf (NOR1420) frå våren 2023. Du finn også informasjon om ny eksamensordning som trer i kraft i 2024 for desse faga.

Les mer

Retorikk og reklame – retorisk analyse

Den retoriske analysen er en gjenganger på eksamen i norsk, men hva kjennetegner egentlig en god retorisk analyse? Ressursen viser noen forslag på hvordan man kan jobbe med retorikk i klasserommet på veien frem til eksamen i norsk.

Les mer

Lekestart i skolen

Åsvang skole har innført lek på starten av skoledagen for alle førsteklassingene. Dette ble så vellykket at de har utvidet ordningen til å også gjelde for andre- og tredjeklassingene.

Les mer

Lese og skrive påskekrim

Nå er det snart påske! Hva er vel da bedre enn å la elevene få bade i påskekrim, og få skrive sin egen kriminalfortelling? Denne ressursen beskriver hvordan du kan lede elevene gjennom en helhetlig prosess, med mye fokus på å bygge kunnskap om kriminalsjangeren.

Les mer

Bokstavlydhjelper

En bokstavlydhjelper kan være en god støtte for elevene når de er usikre på hvordan de skal knytte bokstavlyd (fonem) til bokstavsymbol (grafem).

Les mer

Beist

Norsklærarar, kva med å la elevane arbeide med den nye NRK-serien «Beist», basert på Michael Stilsons populære ungdomsroman «Bare spille ball»? Vi har laga refleksjonsspørsmål og skriveoppgåver til serien.

Les mer

Vlogg – å utforske matematikk på ungdomstrinnet

Vlogging gir elevene andre muligheter til å tilegne seg kunnskap og demonstrere den i matematikkfaget. Det kan være en gruppeaktivitet der alle elevene bidrar i planlegging, utvikling av innhold, produksjon og ferdigstilling. Denne ressursen viser hvordan elever på 9. trinn brukte vlogging for å utforske statistikk og sannsynlighet.

Les mer

Norskeksamen etter vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Denne ressursen om norskeksamen på vg3 er todelt. I den første delen får du informasjon om hva som er nytt med norskeksamen på vg3. I den andre delen får du tips til hvordan arbeide med de ulike oppgavetypene med elevene. Du finner også lenke til eksamensrapporten med noen elevsvar fra våren 2023.

Se ressurs

Eksamen i norsk for elevar i vgo med kort butid i Noreg

I denne ressursen finn du elevsvar til eksamen i norsk for elevar med kort butid på vg2 yf (NOR1418) og vg3 sf (NOR1420) frå våren 2023. Du finn også informasjon om ny eksamensordning som trer i kraft i 2024 for desse faga.

Se ressurs

Hvordan kan vi forberede elevene på muntlig eksamen i norsk?

I denne ressursen retter vi søkelyset mot hvordan det profesjonelle læringsfellesskapet kan arbeide med muntlig eksamen i norsk på ungdomstrinnet.

Se ressurs

Ny norskeksamen på 10. trinn

Hvordan forberede elevene til norskeksamen på 10. trinn? Hva trenger elevene å vite? Hvordan trygge elevene på eksamenssituasjonen?

Se ressurs

Ny norskeksamen etter vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Skriftlig eksamen i norsk for vg2 yrkesfag er nå sentralgitt. Den består av en forberedelsesdel og et eksamenssett. I denne ressursen viser vi hvordan man kan forberede elevene på denne eksamensformen.

Se ressurs

Eksempeltekstar til ny norskeksamen på vg3

Skrivesenteret har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utvikla nye eksamensoppgåver i norskfaget, både for 10. trinn, vg2 yrkesfag og vg3 studieførebuande. I denne ressursen viser vi nokre oppgåvetypar som er prøvde ut og som kan givast til eksamen på vg3. I tillegg finn du kommenterte døme på elevsvar til desse oppgåvene.

Se ressurs

Eksamen i mediesamfunnet 3

Ressursen tar utgangspunkt i eksamensoppgavene fra våren 2019. Den kan brukes til lese- og skriveopplæring i undervisningen og/eller som eksamensforberedelse.

Se ressurs

Arbeid med komplekse skriveoppgaver i norsk

Eksamensoppgaver er et godt utgangspunkt for å repetere fagstoff og utvikle skrivestrategier.

Se ressurs

Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa

Den første og viktigste forutsetningen for å lykkes til eksamen i norsk skriftlig, er å vite hva som forventes av eksamensbesvarelsen.

Se ressurs

Eksamensforberedelse og skriveopplæring – et undervisningsopplegg

I dette undervisningsopplegget knytter vi skrivefasene til eksamensoppgavene gitt i norsk på Vg3.

Se ressurs

 

Aktuelle saker frå Skrivesenteret

Skrivesenteret er involvert i ei rekke ulike aktivitetar. Her kan du lese om dei siste resultata frå forskingsfronten, aktuelle nyheitssaker eller finne døme på korleis Skrivesenteret kan vere ein utviklingspartnar i desentralisert kompetanseutvikling.

Erfaringer med oppfølgingsordningen 2020-23

15. mai 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har gitt Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU oppdraget med å forske på oppfølgingsordningen i Trøndelag. I denne rapporten presenteres det både forskningsfunn og anbefalinger for partnerskapsarbeid i fremtiden.

Les mer

Spørreundersøkelse om KI og skriveopplæring

3. april 2024

Vil du hjelpe Skrivesenteret med å få mer kunnskap om hvordan kunstig intelligens brukes i skriveopplæringen?

Les mer

NKUL 2024

18. mars 2024

Oppdag Barnehageløypa på NKUL 2024! Fra Skrivesenteret deltar Heidi Sandø med faglig bidrag.

Les mer

Nye redaktører for tidsskriftet Writing & Pedagogy

14. februar 2024

Professorene Gustaf B. Skar og Jessica Early tar over som hovedredaktører for Writing & Pedagogy (WAP), med virkning fra 1. mars 2024.

Les mer

Ny artikkel av Gustaf Skar med fleire

3. januar 2024

Artikkelen er frå ein studie som undersøkjer i kva grad observerbare trekk ved undervisninga i språkfag kan forklare variasjonar i leseprestasjonar hos elevar på ungdomstrinnet.

Les mer

Forsking på standpunktvurdering

20. desember 2023

Implementering av nye læreplanar er ein kompleks prosess som involverer endringar i det faglege innhaldet og i pedagogiske tilnærmingar. Men korleis blir vurderingspraksisen påverka?

Les mer

Kan langtidsoppgåver vere eit godt alternativ til eksamen?

20. desember 2023

I 2024 skal over 100 vidaregåande skular prøve ut langtidsoppgåve som ein del av undervisninga. Ei forskingsgruppe frå Institutt for lærarutdanning ved NTNU skal følgje tett med på utprøvinga for å vurdere om langtidsoppgåver kan vere eit godt alternativ eller supplement til eksamen.

Les mer

Skrivesenteret bidrar på Media & Learning 2023

9. juni 2023

Konferansen blir halden i Leuven, og vi held eit innlegg om vlogg-prosjekta som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskule og vgs yrkesfag.

Les mer

Nordmøre-modellen

23. mai 2023

Skrivesenteret har siden 2018 vært utviklingspartner i Oppvekstnettverk Nordmøre (ONNM). Det regionale nettverket for oppvekstsektoren består av åtte kommuner som jobber langsiktig om å skape gode og meningsfylte liv for barn og unge.

Les mer

WRAB 2023

1. mars 2023

Writing Research Across Borders 2023 ble avholdt i Trondheim med Skrivesenteret som medarrangør. Tema for konferansen var «From early literacy learning to writing in professional life».

Les mer

Uvanleg norsktime blir hylla

1. februar 2023

– Ein treng ikkje vere flink i grammatikk og rettskriving for å lage ei god historie, seier forfattar og journalist Guttorm Eskild Nilsen. Kreativ skriving bør vere ein fast del av den skrivinga elevane får prøve og får utvikle i skulen, seier senterleiar Arne Johannes Aasen.

Les mer

Artikkel: The Complexity of Assignment Design

24. januar 2023

Sindre Dagsland, Anne Holten Kvistad og Hildegunn Otnes har publisert artikkel med tittelen «The Complexity of Assignment Design: Functional Dimensions and Semiotic Domains in Assignments Designed by Teachers in the NORM-project».

Les mer

Nytt skrivesenter ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien

21. desember 2022

I høst fikk vi på Skrivesenteret besøk av en gruppe lærere og elever fra det nyoppstartede skrivesenteret ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.

Les mer

Kurs om overgangen mellom barnehage og skule

12. desember 2022

Heidi og Iris heldt digitalt kurs om overgangen mellom barnehage og skule i regi av Utdanningsforbundet. Kurset er omtalt på utdanningsnytt.no.

Les mer

 

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Skrivesenteret kan være din utviklingspartner!

Les mer

REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Les mer