Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy

Konferansen arrangeres av Skrivesenteret og Lesesenteret for å bidra til økt kunnskap om lesing, skriving og literacy i Norden. Konferansen blir arrangert for sjette gang 10. og 11. mai 2022 i Trondheim. I forkant av konferansen, 9. mai, tilbys kurs for phd-stipendiater.

Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen

Matematikksenteret og Skrivesenteret inviterer til regionale konferanser i Alta, Bodø, Tromsø, Ålesund, Bergen, Kristiansand og Gardermoen i april 2022. Med praktiske eksempler viser vi hvordan arbeid med matematikk og språk skaper inkluderende fellesskap i barnehagen.

Arbeid med denne nettressursen vil være et tiltak for kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehagen. Ressursen består av fem moduler som viser hvordan de ansatte kan ta i bruk teknologi og ulike digitale verktøy i sin pedagogiske praksis.

 

Populære og aktuelle ressursar frå Skrivesenteret

Vinteren er her! La deg inspirere til å prøve ut noko nytt med desse populære og aktuelle pedagogiske ressursane!

Å skrive dikt med eget navn som støtte

Denne ressursen viser hvordan elevene kan bruke sitt eget navn som inspirasjon og støtte til å skrive dikt.

Les mer

«The Snowman» – fra film til bildebok

I denne ressursen skal elevene gjøre filmen «The Snowman» om til bildebok.

Les mer

Korleis arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon?

Mange lærarar opplever det som ei utfordring å gi læringsfremmande respons, som elevane tar til seg og bruker for å revidere eigne arbeid. I denne ressursen viser vi korleis vi kan arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon i klasserommet, gjennom ein norskfagleg fagdag på vidaregåande.

Les mer

Skriving i praktiske og estetiske fag på ungdomstrinnet

Er skriving viktig i fag som musikk, kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse? Skal elevene bruke skriving i disse fagene, og hvorfor skal de i så fall det?

Les mer

Filosofen Sokrates

Skriving som redskap for refleksjon og læring i KRLE.

Les mer

«Snowmen at Night» som inspirasjon for skriving

I denne ressursen skal elevene lage sin egen bok inspirert av billedboken «Snowmen at Night».

Les mer

Fagtekst om reinsdyr

Denne ressursen viser hvordan elevene kan skrive en fagtekst om reinsdyr i naturfag og en argumenterende tekst til nissen i norskfaget. Elevene kan også lage reinsdyr i kunst og håndverk.

Les mer

Organisering av tentamen i norsk ved Lillesand ungdomsskole

Kan vi organisere tentamen på en måte som ivaretar prinsippene for vurdering for læring slik at elevene får underveisvurdering på tekstene sine?

Les mer

Eksamensforberedelse og skriveopplæring

Trening og forberedelse er nøkkelen til å lykkes, også på skriftlig eksamen i norsk.

Les mer

Skriving i Historie og filosofi på vidaregåande skule

I desse undervisningsopplegga skal elevane trene på dei ulike skrivehandlingane «gjere greie for», «drøft» og «drøft og ta stilling til».

Les mer

Etiske dilemma

Når er det greit å komme med en hvit løgn? Er det greit å jukse på en prøve når det er liten sjanse for å bli oppdaget?

Les mer

 

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Skrivesenteret kan være din utviklingspartner!

Les mer

REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Les mer
Lysholm
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Følg med på bloggen til Institutt for lærerutdanning!

På denne bloggen skriver ansatte og studenter ved NTNU om mennesker, kommunikasjon, kunst, organisasjoner og samfunnsforhold.