Sommerkroppen 2022 – Hvilke holdninger har elevene dine til kroppspress, kosthold og sosiale medier?

I dette undervisningsopplegget viser vi eksempler på hvordan elevene på ungdomstrinnet kan jobbe med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Målet er at elevene skal reflektere og tenke kritisk rundt hvordan bruk av sosiale medier påvirker holdninger, selvbilde og identitet.

Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen

Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU inviterer til regionale konferanser. Med praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap viser vi hvordan arbeid med matematikk og språk kan skape inkluderende fellesskap i barnehagen.

Målgruppen for konferansene er alle ansatte i barnehagen, barnehageeiere/ansvarlige i kommunen og fylkeskommuner, ansatte i PPT, spesialpedagoger, Statsforvalteren. Konferansen kan også være aktuell for lærere i begynneropplæringen og studenter.

Konferansene holdes i perioden 20.09 - 06.10 2022 i henholdsvis Alta, Kristiansand, Gardermoen og Trondheim.

Nye ressursar frå Skrivesenteret

La deg inspirere til å prøve ut noko nytt med desse nye og aktuelle pedagogiske ressursane!

Brev til barnehagen

I denne ressursen følger vi en førsteklasse fra de skriver brev til barnehagen og frem til de leverer dem personlig. Denne skriveoppgaven både inspirerte og motiverte elevene.

Les mer

Skriving i fysikk på videregående

I denne ressursen viser vi eksempler på fagskriving i fysikk 1. Formålet med skriveoppgaven er at elevene skal lære å formidle faglig innhold skriftlig på en strukturert og tydelig måte med bruk av fagterminologi.

Les mer

Korleis arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon?

Mange lærarar opplever det som ei utfordring å gi læringsfremmande respons, som elevane tar til seg og bruker for å revidere eigne arbeid. I denne ressursen viser vi korleis vi kan arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon i klasserommet, eksemplifisert gjennom ein fagdag i norsk på vg1.

Les mer

Grammatisk kvarter

Kvifor arbeide med grammatikk i skulen? No slår vi eit slag for funksjonell grammatikk i klasserommet.

Les mer

Arbeid med temaet rasisme i norskfaget

I denne ressursen viser vi hvordan samtidstekser fra «Håndbok for unge antirasister» av Tinashe Williamson kan brukes som utgangspunkt for lesing og skriving i norskfaget.

Les mer

Bukkene Bruse på badeland

Å jobbe med eventyr sammen med de minste er ofte en takknemlig oppgave. Dette er en sjanger de fleste kjenner godt, både fra barnehagen og hjemmet.

Les mer

Å tenke kritisk over sosiale medier, påvirkning og identitet

Sommerkroppen 2022 – Hvilke holdninger har elevene dine til kroppspress, kosthold og sosiale medier?

Les mer

Det gamle Egypt

Mumier, pyramider og faraoer er noe de fleste har hørt om og som mange er nysgjerrige på. Det er et godt utgangspunkt for å få til gode tekster i samfunnsfag

Les mer

Krisetid i Europa

Denne ressursen tematiserer hvordan du som lærer kan sette krigen i Ukraina på dagsorden i norskfaget.

Les mer

 

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Skrivesenteret kan være din utviklingspartner!

Les mer

REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Les mer