Å skrive essay i norskfaget

I 500 år har essayet vore ein sjanger som forfattarane har brukt for å reflektere over eit tema. Målet er ikkje å kome fram til eit svar eller ein fasit, men å utforske temaet på fleire ulike måtar.

I denne ressursen skal elevane lære å skrive essay som utforskar og reflekterer over innhaldet i tekstar. Dette er eit kompetansemål i norsk vg3. Det er også ein sjanger eleven kan møte på norskeksamen.

Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen

Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU inviterer til regionale konferanser. Med praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap viser vi hvordan arbeid med matematikk og språk kan skape inkluderende fellesskap i barnehagen.

Målgruppen for konferansene er alle ansatte i barnehagen, barnehageeiere/ansvarlige i kommunen og fylkeskommuner, ansatte i PPT, spesialpedagoger, Statsforvalteren. Konferansen kan også være aktuell for lærere i begynneropplæringen og studenter.

Konferansene holdes i perioden 20.09 - 06.10 2022 i henholdsvis Alta, Kristiansand, Gardermoen og Trondheim.

Nye ressursar frå Skrivesenteret

La deg inspirere til å prøve ut noko nytt med desse nye og aktuelle pedagogiske ressursane!

Grammatisk kvarter

Kvifor arbeide med grammatikk i skulen? No slår vi eit slag for funksjonell grammatikk i klasserommet.

Les mer

Arbeid med temaet rasisme i norskfaget

I denne ressursen viser vi hvordan samtidstekser fra «Håndbok for unge antirasister» av Tinashe Williamson kan brukes som utgangspunkt for lesing og skriving i norskfaget.

Les mer

Det gamle Egypt

Mumier, pyramider og faraoer er noe de fleste har hørt om og som mange er nysgjerrige på. Det er et godt utgangspunkt for å få til gode tekster i samfunnsfag

Les mer

Bukkene Bruse på badeland

Å jobbe med eventyr sammen med de minste er ofte en takknemlig oppgave. Dette er en sjanger de fleste kjenner godt, både fra barnehagen og hjemmet.

Les mer

Å tenke kritisk over sosiale medier, påvirkning og identitet

Sommerkroppen 2022 – Hvilke holdninger har elevene dine til kroppspress, kosthold og sosiale medier?

Les mer

Korleis arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon?

Mange lærarar opplever det som ei utfordring å gi læringsfremmande respons, som elevane tar til seg og bruker for å revidere eigne arbeid. I denne ressursen viser vi korleis vi kan arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon i klasserommet, eksemplifisert gjennom ein fagdag i norsk på vg1.

Les mer

Å skrive essay i norskfaget

I 500 år har essayet vore ein sjanger som forfattarane har brukt for å reflektere over eit tema. Målet er ikkje å kome fram til eit svar eller ein fasit, men å utforske temaet på fleire ulike måtar.

Les mer

Å skrive i fysikk på videregående

I denne ressursen viser vi eksempler på fagskriving i fysikk 1. Formålet med skriveoppgaven er at elevene skal lære å formidle faglig innhold skriftlig på en strukturert og tydelig måte med bruk av fagterminologi.

Les mer

 

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Skrivesenteret kan være din utviklingspartner!

Les mer

REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Les mer