Språkløyper

Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016- 2019

Skjerdump av forsiden til www.språkløyper.no

Lesesenteret og Skrivesenteret har utvikla nettstaden sprakloyper.no. Nettstaden har gratis kompetanseutviklingsspakkar som barnehagar og skolar lett kan ta i bruk i lokalt utviklingsarbeid.  Kompetanseutviklingspakkane består av ei rekkje økter på 45-60 minutt med fagtekstar, filmar, videoførelesingar, refleksjonsspørsmål og oppgåver til mellomarbeid.

Det unike med denne strategien er at det for første gong blir satsa systematisk både på barnehage og alle trinn i grunnskole og vidaregåande skole i same strategi.