Skrivesenterets mandat

1. januar 2018 ble ansvaret for Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking overført fra Utdanningsdirektoratet til NTNU. Mandatet for Skrivesenteret er gitt gjennom NTNUs oppdragsbrev for 2018.

Departementet forventer at NTNU benytter de overførte midlene til å bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. NTNU skal bidra til å øke kvaliteten på skriveopplæringen og til økt kompetanse i skriving som grunnleggende ferdighet. Gjennom midlene skal NTNU bidra til skrivestimulering og skriveglede i barnehagen og grunnopplæringen.

NTNU skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. NTNU skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. NTNU skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene.

NTNU skal også ved behov være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor skriveopplæring.

Skrivesenter logo kvadrat
NTNU Skrivesenteret logo

Om skrivesenteret

Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne.

Les mer
Capmpus Rotvoll

Historia til Skrivesenteret

Ein presentasjon av historia til Skrivesenteret.

Les mer
Ansattbilde fra 24.06 2019

Våre ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte.

Les mer
Skrivesenterets 10-årsjubileum

Publikasjonar

Ei oversikt over publikasjonar av tilsette ved Skrivesenteret.

Les mer