NKUL 2024

Oppdag Barnehageløypa på NKUL 2024! Fra Skrivesenteret deltar Heidi Sandø med faglig bidrag.

Bilde av et barnehagebarn.

Er du klar til å utforske spennende muligheter innen teknologi i barnehagen? Bli med oss på NKUL og opplev Barnehageløypa!

Oppdag morsomme og lærerike aktiviteter som engasjerer barna i en digital verden. Utforsk det siste innen pedagogisk teknologi for barnehagebarn.
Lær av eksperter og praktikere innenfor digital læring og barns utvikling.

Bli med oss på Barnehageløypa på NKUL 2024 og bli inspirert til å skape en enda bedre læringsopplevelse for de yngste!

Les mer om barnehageløypa på nettsiden til NKUL.

Skrivesenteret bidrar på Media & Learning 2023

Konferansen blir halden i Leuven, og vi held eit innlegg om vlogg-prosjekta som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskule og vgs yrkesfag.

Jente med hijab filmer frisør med mobil

Media & Learning er ein årleg konferanse i Leuven, Belgia. Dei jobbar for å promotere og stimulere til bruk av medieproduksjon for å auke innovasjonen og kreativiteten i undervisning og læring gjennom heile utdanningsløpet i skulen. Skrivesenteret bidreg på årets konferanse, Media & Learning 2023: Where pedagogy meets media, med eit innlegg om vlogg-prosjekta som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskule og vgs yrkesfag.

Media & Learning sin nettside kan du lese ein kort introduksjon av prosjekta. 

WRAB 2023

Writing Research Across Borders 2023 ble avholdt i Trondheim med Skrivesenteret som medarrangør. Tema for konferansen var «From early literacy learning to writing in professional life».

WRAB-logo

Om WRAB

International Society for the Advancement of Writing Research (ISAWR) inviterte i februar 2023 til sin sjette konferanse om skriveforsking. 

ISAWR består av forskere fra hele verden med interesse for skriving i alle fag, gjennom hele utdanningssløpet, og i livet utenfor skolen. WRAB-konferansen vektlegger utveksling av erfaringer, den siste utviklingen innen skriveforskning og å legge til rette for at internasjonale nettverk og prosjekter kan etableres. 

Konferansen gikk over fem dager og samlet nær 600 deltakere fra 46 land.

Hovedtalerne

We read to learn about good writing.

(Karen Harris)

 

Professor Karen Harris, Arizona State University, holdt et foredrag med tittelen: «Literacy from the Viewpoint of SRSD, an Evidence-based Approach to Writing Instruction from Kindergarten to College: Lessons Learned and Policy Implications». Harris løftet fram såkalt Self-Regulated Strategy Development (SRSD) som tilnærming til skriveundervisning. Mer om SRSD-modellen som skrivestrategi.

Associate Professor Sinead Harmey, University College London, holdt et foredrag med tittelen: «Change over time in young children’s writing: from what to how». Harmey poengterte at det å lære å skrive er komplekst, og at det er viktig å observere hvordan de unge skriver (i tillegg til å vurdere hva de skriver).

Professor Debra Myhill, University of Exeter (UK), holdt et foredrag med tittelen: «Talking, Thinking, Writing: The Importance of Metalinguistic Understanding in Becoming a Writer». Myhill tok opp viktigheten av å fremme en metaspråklig tenkning og samtale i klasserommet, ikke bare for å muliggjøre en forståelse for hvordan vi skriver, men også hvorfor vi tar de valgene vi tar underveis i skriveprosessen.

Professor Mary Macken-Horarik, Australian Catholic University, holdt et foredrag med tittelen: «Thresholds that matter in writing development: An argument from response texts». Macken-Horarik fokuserte på utviklingsterskler i skrivingen til grunnskoleelever som lærer om semiotiske valg i språk og bilder.

Professor Anna-Malin Karlsson, Stockholms universitet, holdt et foredrag med tittelen:«What does multimodality mean for writing research, and for literacy across the lifespan?» Karlson eksemplifiserte hvordan ting kan se annerledes ut gjennom en annen linse – i dette tilfellet gjennom multimodalitet.

Often, we let pupils spend too much time on writing and not enough time on thinking.

(Debra Myhill)

 

Symposium for Steve Graham

Professor Steve Graham ved Arizona State University, er en av de viktigste skriveforskerne i verden. I over 40 år har han forsket på skriveutvikling, hvordan lære elever å utvikle seg som skrivere på en effektiv måte, og hvordan skriving kan brukes som støtte for lesing og læring. Under WRAB 2023 ble det arrangert et eget symposium til ære for ham og det han har gjort for skriveforskningen.

Postersesjoner

Det var høy aktivitet i mingle-området når poster-presentasjonene pågikk.

Sjøbad, transmaking og andre sosiale aktiviteter

Det ble arrangert flere sosiale aktiviteter som blant annet morgenbad fra Sjøbadet og transmaking. Svært populære tilbud blant våre sporty deltakere!

Tilbakemeldinger fra deltakere

Ansatte på Skrivesenteret under WRAB 23

Vi ønsker University of Sydney lykke til som arrangør av WRAB i 2026!


Konferanseprogrammet som PDF.

Forside konferanseprogram WAB23

Program Skriv! Les! 11.05 2022

Programmet for Skriv! Les! 2022 er endelig klart!

Onsdag 11.05

Clarion hotell Trondheim

09:15 - 10:15

Hovedforedrag

Kristine Kabel, lektor ved Aarhus universitet

Elevers skriveudvikling i lyset af digitale muligheder

(ordstyrer: Kjersti Lundetræ

10:15 - 10:45

Pause med pausemat

10:45 - 12:15

Parallell Q, R, S, T, U, V samt postersesjon

12:15 - 13:15 

Lunsj

13:15 - 14:45 

Parallell W, X, Y, Z, Æ, Ø samt postersesjon

14:45 – 15:00

 Pause med pause mat

15:00 - 16:30

Parallell Å, AAsamt postersesjon

Parallell Q (Rom: Vega)

Iris Hansson Myran & Anne Kathrine Hundal  
Støttende stillas i begynneropplæringa i skriving 

Daroon Yassin Falk, Anne Kathrine Hundal, Lennart Jølle & Marit Olave Riis-Johansen 
«Jeg skal skrive og dere skal bestemme hva som skal stå». Lärares kommunikativa strategier under samskrivande i årskurs 1 

Daroon Yassin Falk & Lennart Jølle 
Småtrinnslæreres syn på den første skriveopplæringa 

Ordstyrer: Lennart Jølle

Parallell R (Rom: 3D)

Vibeke Christensen
Elevinitieret feedback 

Hildegunn Støle 
Storskalaundersøkelsen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study): en kilde til nordisk samarbeid og sammenlikning av system og resultater 

Ordstyrer: Hildegunn Støle 

Parallell S (Rom: 3C)

Michael Tengberg & Gustaf B. Skar 
Undervisningens betydelse för elevers läsförmåga

Anne Mangen, Toril Frafjord Hoem, Hildegunn Støle & Hans Erik Bugge 
Hvordan utvikle et forskningsbasert digitalt verktøy for undervisningsplanlegging (DigUp)? 

Ragnhild Engdal Jensen & Astrid Roe 
Å lese på papir og skjerm. En studie av elevers metakognitive ferdigheter, lesestrategier, preferanser og engasjement

Ordstyrer: Gustaf B. Skar

Parallell T (Rom: Sirius)

Randi Høyland & Hilde Christine Hofslundsengen
Meiningsskaping i digital bildeboklesing mellom barn med fleirspråkleg bakgrunn og barnehagelærarar 

Sindre Dagsland & Irmelin Kjelaas 
Transspråking gjennom sanglyrikk og estetiske læringsprosesser – hva skjer når nyankomne ungdommer skal lage låter sammen under veiledning av lærerstudenter og profesjonelle artister? 

Ewa Bergh Nestlog, Päivi Juvonen, Sofia Svensson & Jenny Uddling 
Flerspråkighet som resurs i samarbetsuppgifter 

Ordstyrer: Irmelin Kjelaas

Parallell U (Rom: Polaris)

Helene Berntsen, Linda Wheeldon & Oddny Judith Solheim
Dysleksi eller bare flerspråklig?

Gunilla Almgren Bäck & Idor Svensson 
Writing disability among children with dyslexia: An intervention study using assistive technology 

Line Møller Daugaard 
Hvad gælder som passende bøger i vuggestuen? Top-down og indefra-perspektiver på kvalitet i arbejdet med sprog og literacy  

Ordstyrer: Line Møller Daugaard

Parallell V (Rom: Cosmos 2)

Symposium: Teksten som problem: Partnerskapsbasert praksisutvikling i norskfaget på mellomtrinnet 

Atle Skaftun, Åse Kari Hansen Wagner, Hege Rangnes, Ingeborg M. Jensen, Eva Hultin, Ingeborg M. Berge & Margrethe Sønneland

Moderator: Lene Storgaard Brok

Parallell W (Rom: Sirius)

Wenke Mork Rogne, Siv Måseidvåg Gamlem & Lina Rebekka Kobberstad 
Læreres bruk av digitale læringsressurser som skrivestøtte i begynneropplæringen

Wenke Mork Rogne, Vibeke Rønneberg, Siv Måseidvåg Gamlem & Per Henning Uppstad
Effects of modality (hand vs. typing) used in initial writing instruction

Helene Dahlström, Maria Rasmusson & Ulla Damber
Literacymiljön i svenska förskolor / The literacy environment in Swedish preschools

Ordstyrer: Wenke Mork Rogne

Parallell X (Rom: 3D)

Henriette Romme Lund
Børns læselyst – præsentation af en ny forskningsoversigt

Martin Blok Johansen & Tatjana Kielland Samoilow 
«Jeg har skrevet hele natten, så jeg er helt øm i tungen» – om højtlæsning som æstetisk praksis 

Henriette Hogga Siljan, Camilla Gudmundsdatter Magnusson & Kirsti Klette 
Undervisningens eksposisjon. En undersøkelse av hvordan norsklærere på 8. trinn starter opp undervisningsøkter der lesing står sentralt 

Ordstyrer: Henriette Romme Lund

Parallell Y (Rom: Vega)

Margunn Mossige, Helle Bundgaard Svendsen, Laura Kongsskov & Erik Arendal 
Hvordan er nordisk skriveteknologi tilpasset de behov en skriver med dysleksi har i transkripsjondelen av skriveprosessen?

Grete Dolmer, Nina Berg Gøttsche, Helle Bundgaard Svendsen & Sara Mose Lindholm Pedersen 
Dyslektiske elevers strategibrug under tekstproduktion - et Verbal Protocol-studie 

Helle Bundgaard Svendsen & Ayoe Quist Henkel 
Lydakademiet 

Ordstyrer: Margunn Mossige

Parallell Z (Rom: Cosmos 2)

Symposium: Samtaleanalytisk intervensjon i lærerutdanningen (CAiTE) - Hvilken nytte kan norsklærerprofesjonen ha av samtaleanalytisk forksning på muntlig eksamen?

Karianne Skovholt, Maria Vonen, Marit Solem & Agnete Bueie 

Moderator: Synnøve Matre 

Parallell Æ (Rom: 3C)

Kristin Torjesen Marti & Kaja Bjølgerud Grimgsgaard 
Hvordan blir man en skolestarter? En tekstanalyse av tre nyere billedbøker om å begynne på skolen 

Ingeborg Margrete Berge, Arild Michel Bakken & Atle Skaftun 
Tekstsamtaler på 2. trinn: på sporet av norskfaglig tekstarbeid 

Arne Olav Nygard 
Kunnskapsbygging i naturfagundervisinga på mellomtrinnet 

Ordstyrer: Arne Olav Nygard

Parallell Ø (Rom: 3C)

Turi Marte Brandt Ånerud
Hvordan kommer selvstendighet til syne i masterveiledning? 

Eline Margrete Hjellum 
Vurderingsseminar som metode i skrivedidaktikkundervisningen i lærerutdanningen 

Kristin Kibsgaard Sjøhelle & Hjalmar Eiksund 
Vurderingspraksisar av og i norsk munnleg 

Ordstyrer: Kristin Kibsgaard Sjøhelle

Parallell Å (Rom: 3D)

Anette Brekke 
Myndiggjøring gjennom meningsskaping i digitale verktøy

Irmelin Kjelaas 
Grafosentrisme som gatekeeping. Skriftspråksideologi i opplæringa for nyankomne elever 

Øystein A. Vangsnes, Kristine Bårdsen & Björn Lundquist 
Nynorsk språkdusj med fossefall eller sparehode? Resultater fra en kontrollert intervensjonsstudie 

Ordstyrer: Anette Brekke

Parallell AA (Rom: Vega)

Ragnhild Lyngved Staberg, Eli Munkebye, Eldri Scheie & Teresa Berglund
Norwegian and Swedish primary teachers’ perception of critical thinking

Cecilie Weyergang 
Hvordan granske tekster kritisk? En intervjustudie om ungdomsskolelæreres forståelse av kritisk lesing 

Gro Ulland & Ingrid Nestås Mathisen 
På gull- eller sølvfat? Fattigdomsproblematikk og kritisk lesing i 7.klasse  

Ordstyrer: Gro Ulland

Posteroversikt

Anna Nissen
Cognitive activation som en indikator på undervisningskvalitet i svensk och norsk skönlitteraturundervisning 

Viktoria Holsey Foss 
Adolescents' mind wandering during reading on paper and screen 

Marte Pupe Støyva 
Korleis forske på akademisk lesing i ei digital tid?  

Tone Louise Stranden 
Å skape rom for elevers aktive deltakelse i høytlesningshendelser   

Anne Bock 
Hvordan kan man forske empirisk i relationen mellem skrivning og dannelse?  

Catharina Tjernberg & Karin Forsling
Teaching Strategies and Student Learning – Teacher Perspective on Inclusive Practices 

Katrine Nag Vatne 
Bruk av digitale verktøy i den norskfaglige skriveopplæringen på mellomtrinnet  

Elin Strømman  
Elevperspektiver på iPadens muligheter og begrensninger i skriveprosessen 

Skriv! Les! 2022

Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy

Konferansen Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy arrangeres av Skrivesenteret og Lesesenteret for å bidra til økt kunnskap om lesing, skriving og literacy i Norden. Konferansen blir arrangert for sjette gang 10. og 11. mai 2022 i Trondheim. I forkant av konferansen, 9. mai, tilbys kurs for phd-stipendiater.

Skriv! Les! ble avlyst i 2020 på grunn av covid 19-pandemien, og vi ser virkelig fram til å endelig møtes i Trondheim. Vi ønsker at denne konferansen, i tillegg til å by på gode foredrag og muligheten til å presentere egen forskning, er en sosial møteplass for kollegaer i de nordiske landene.

Hovedforedrag

Tema

Tema for Skriv! Les! 2022 er forskningsdesign. I og med at konferansen samler nordiske forskere innen literacy, lesing og skriving, er det ønskelig med bidrag som tematiserer forskningsdesign som muliggjør sammenligninger av forskningsresultat på tvers av landegrensene. Hvordan kan vi samarbeide om forskningsdesign som muliggjør sammenligninger av intervensjoner og resultater på tvers av like men noe forskjellige kontekster for opplæring og literacy-praksiser?

Foreløpig program

Mandag 9. mai

09:30 – 16:30 Ph.D.-seminar på campus NTNU Kalvskinnet.
18:45 Mottakelse for alle konferansedeltakere på To Tårn, med registering for de som ønsker det.
20:00 Orgelkonsert i Nidarosdomen - gave til konferansen fra Trondheim kommune.

Tirsdag 10. mai

08:30 – 09:00 Registrering
09:00 – 10:15 Velkommen og hovedforedrag av Gert Rijlaarsdam
10:15 – 10:30 Pause med pausemat
10:30 – 10:00 Paralleller
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:30 Paralleller
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:45 Hovedforedrag av Oddny Solheim
15:45 – 16:00 Pause med pausemat
16:00 – 17:30 Paralleller
19:30 Festmiddag

Onsdag 11. mai

09:15 – 10:15 Hovedforedrag av Kristine Kabel
10:15 – 10:45 Pause med pausemat
10:45 – 12:15 Paralleller
12:15 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:45 Paralleller
14:45 – 15:00 Pause med pausemat
15:00 – 16:30 Paralleller

Praktisk informasjon

Konferansested

Konferansen holdes på Clarion hotel Trondheim.

Dagen før konferansen, 9. mai, ønsker vi å møte gamle og nye kollegaer. Vi inviterer deg til en mottakelse på To Tårn klokken 18:45. Etter mottakelsen har Trondheim kommune gitt konferansen en orgelkonsert i Nidarosdomen i gave. Konsertstart kl 20:00. 

Det blir festmiddag i Banksalen den 10.mai, den koster kr 800,- , og inkluderer tre-retters middag og drikke. 

Hotel

Det er satt av hotellrom til deltakerne på Clarion hotel Trondheim. Deltakerne må selv bestille rom.

  • Send mail til:         cl.trondheim@choice.no
  • Eller ring:               +47 73 92 55 00
  • Oppgi kode:          GR022977
  • Frist:                      9. april 2022

Etter fristens utløp kan ikke hotellet garantere for ledige rom.

Reise

  • Tog til Trondheim Sentralstasjon; hotellet ligger tre minutters gange fra stasjonen.
  • Fly til Værnes; flybussen og lokaltoget stopper ved Trondheim Sentralstasjon. Tog fra Værnes er veldig billig og behagelig, men det går ikke så ofte. Husk å sjekke avgangstider før du planlegger dette. Flybuss går svært ofte fra Værnes til sentrum.

Konferansen på App

Konferansen bruker en konferanseapp der du finner detaljert og oppdatert program. Der vil du finne abstrakthefte, få påminnelser, kart og så vidrere. Konferanseappen heter MeetApp Go og kan innstalleres på mobil/nettbrett her. Det er sendt ut detaljert informasjon om dette på e-post til alle påmeldte deltakere.

Logo Skriv! Les! 2022

Konferanse-app


 

Konferanse-app for mobil
kan nå lastes ned!

Spørsmål?Ta kontakt på skriv-les@skrivesenteret.no!

Som arrangører vil Lesesenteret og Skrivesenteret oppfordre til å publisere konferansebidrag i tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research. Dette tidsskriftet springer ut av behovet for en publiseringskanal for de forskningsinteressene som møtes på Skriv! Les!, og ønsker velkommen konferansebidrag som er bearbeidet til artikkelformat. Det vil komme et temanummer fra konferansen, med rom for inntil ti artikler. For aksepterte artikler hvor bidragsyter ikke får publiseringsavgiften dekket av egen institusjons publiseringsfond eller av eksternt initierte forskningsprosjekt, kan det søkes arrangøren om dekking av avgiften. Frist for innsending av artikler til temanummeret er 1. november 2022. Om du søker å få dekket publiseringsavgiften, må dette nevnes i følgebrevet til redaksjonen.