Skriv! Les! 2022

Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy

Konferansen Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy arrangeres av Skrivesenteret og Lesesenteret for å bidra til økt kunnskap om lesing, skriving og literacy i Norden. Konferansen blir arrangert for sjette gang 10. og 11. mai 2022 i Trondheim. I forkant av konferansen, 9. mai, tilbys kurs for phd-stipendiater.

Skriv! Les! ble avlyst i 2020 på grunn av covid 19-pandemien, og vi ser virkelig fram til å endelig møtes i Trondheim. Vi ønsker at denne konferansen, i tillegg til å by på gode foredrag og muligheten til å presentere egen forskning, er en sosial møteplass for kollegaer i de nordiske landene.

Hovedforedrag

Tema

Tema for Skriv! Les! 2022 er forskningsdesign. I og med at konferansen samler nordiske forskere innen literacy, lesing og skriving, er det ønskelig med bidrag som tematiserer forskningsdesign som muliggjør sammenligninger av forskningsresultat på tvers av landegrensene. Hvordan kan vi samarbeide om forskningsdesign som muliggjør sammenligninger av intervensjoner og resultater på tvers av like men noe forskjellige kontekster for opplæring og literacy-praksiser?

Vi håper på bidrag til papersesjoner og symposium som tar opp denne tematikken, men alle literacy-relaterte bidrag er velkomne til konferansen. På konferansen ønsker vi å presentere ny nordisk forsking på lesing, skriving og literacy. Utover konferansens tema ønsker vi også bidrag på områder som belyser lesing, skriving og literacy med utgangspunkt i ulike perspektiver:

 • grunnleggende ferdigheter i fag
 • vurdering og kartlegging
 • andrespråksundervisning
 • vansker med lesing og skriving
 • språkutvikling i et livsløpsperspektiv
 • samtale om tekster
 • multimodale tekster
 • lese og skrivedidaktikk
 • lesing og skriving utenfor skolen
 • multiple tekster
 • tidlig innsats
 • critical literacy

Presentasjonsformater

På konferansen vil det være tre ulike presentasjonsformater:

 1. Paper-presentasjoner: 20 min presentasjon + 10 min diskusjon.
 2. Poster-sesjon: I poster-sesjonen får du presentere prosjektet ditt på en poster, og kan få nyttige innspill fra erfarne forskere. Alle som har fått godkjent poster-presentasjon vil også få gi en kort (2-3 minutters) forhåndsomtale av sin poster i en av plenumssesjonene, slik at konferansedeltagerne er orientert om alle posterne.
 3. Symposium: Inneholder flere presentasjoner med et felles tema/prosjekt med diskusjon og opponent/kommentator til slutt (90 min). Etablerte forskere blir oppfordret til å ta initiativ til symposium. Det innebærer å sette sammen flere presentasjoner omkring et felles tema, ta imot abstrakt fra deltakerne i symposiet og laste disse opp samlet på konferanseserveren. Et abstrakt skal gi en overordnet presentasjon av tema eller prosjekt, og i tillegg skal det lastes opp inntil tre abstrakt fra deltakerne. Symposiet kan likevel inneholde mer enn tre presentasjoner, men det bør settes av tid til kommentarer og diskusjon.

Presentasjonsspråk er skandinavisk eller engelsk.

Abstrakt

Abstraktet skal inneholde maksimum 350-500 ord og skal ha følgende oppsett:

 1. Tittel
 2. Forfatter(e)
 3. Forskningsemne
 4. Teoretisk rammeverk
 5. Metodologi/forskingsdesign
 6. Forventa konklusjoner/funn
 7. Relevans for forskingsfeltet

Tidspunkt/frister

 • Det er nå åpnet for innsending av abstrakt.
 • Frist for innsending av abstrakt er 1. desember 2021.
 • Tilbakemelding på innsendte abstrakt kommer før 16. Januar 2022.
 • Påmelding til konferansen åpnes siste halvdel av januar.
 • Frist for påmelding 22. april 2022.
 • Mandag 9. mai inviteres konferansedeltakere til en sosial sammenkomst på kvelden.
 • Tirsdag 10. mai arrangeres konferansemiddag. 

Som arrangører vil Lesesenteret og Skrivesenteret oppfordre til å publisere konferansebidrag i tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research. Dette tidsskriftet springer ut av behovet for en publiseringskanal for de forskningsinteressene som møtes på Skriv! Les!, og ønsker velkommen konferansebidrag som er bearbeidet til artikkelformat. Det vil komme et temanummer fra konferansen, med rom for inntil ti artikler. For aksepterte artikler hvor bidragsyter ikke får publiseringsavgiften dekket av egen institusjons publiseringsfond eller av eksternt initierte forskningsprosjekt, kan det søkes arrangøren om dekking av avgiften. Frist for innsending av artikler til temanummeret er 1. november 2022. Om du søker å få dekket publiseringsavgiften, må dette nevnes i følgebrevet til redaksjonen.