Aktuelle saker fra Skrivesenteret

Erfaringer med oppfølgingsordningen 2020-23

15. mai 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har gitt Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU oppdraget med å forske på oppfølgingsordningen i Trøndelag. I denne rapporten presenteres det både forskningsfunn og anbefalinger for partnerskapsarbeid i fremtiden.

Les mer

Spørreundersøkelse om KI og skriveopplæring

3. april 2024

Vil du hjelpe Skrivesenteret med å få mer kunnskap om hvordan kunstig intelligens brukes i skriveopplæringen?

Les mer
Bilde av et barnehagebarn.

NKUL 2024

18. mars 2024

Oppdag Barnehageløypa på NKUL 2024! Fra Skrivesenteret deltar Heidi Sandø med faglig bidrag.

Les mer

Nye redaktører for tidsskriftet Writing & Pedagogy

14. februar 2024

Professorene Gustaf B. Skar og Jessica Early tar over som hovedredaktører for Writing & Pedagogy (WAP), med virkning fra 1. mars 2024.

Les mer
Lærer gir underveisvurdering / veiledning til elev på barnekole / mellomtrinn

Ny artikkel av Gustaf Skar med fleire

3. januar 2024

Artikkelen er frå ein studie som undersøkjer i kva grad observerbare trekk ved undervisninga i språkfag kan forklare variasjonar i leseprestasjonar hos elevar på ungdomstrinnet.

Les mer
To barnehagelærere på kurs hos Skrivesenteret

Forsking på standpunktvurdering

20. desember 2023

Implementering av nye læreplanar er ein kompleks prosess som involverer endringar i det faglege innhaldet og i pedagogiske tilnærmingar. Men korleis blir vurderingspraksisen påverka?

Les mer
Eksamen i gymsal på vgs

Kan langtidsoppgåver vere eit godt alternativ til eksamen?

20. desember 2023

I 2024 skal over 100 vidaregåande skular prøve ut langtidsoppgåve som ein del av undervisninga. Ei forskingsgruppe frå Institutt for lærarutdanning ved NTNU skal følgje tett med på utprøvinga for å vurdere om langtidsoppgåver kan vere eit godt alternativ eller supplement til eksamen.

Les mer
Jente med hijab filmer frisør med mobil

Skrivesenteret bidrar på Media & Learning 2023

9. juni 2023

Konferansen blir halden i Leuven, og vi held eit innlegg om vlogg-prosjekta som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskule og vgs yrkesfag.

Les mer
Grafisk emblem for Nettverk Nord-Møre.

Nordmøre-modellen

23. mai 2023

Skrivesenteret har siden 2018 vært utviklingspartner i Oppvekstnettverk Nordmøre (ONNM). Det regionale nettverket for oppvekstsektoren består av åtte kommuner som jobber langsiktig om å skape gode og meningsfylte liv for barn og unge.

Les mer
WRAB 2023 logo I 3:2-format

WRAB 2023

1. mars 2023

Writing Research Across Borders 2023 ble avholdt i Trondheim med Skrivesenteret som medarrangør. Tema for konferansen var «From early literacy learning to writing in professional life».

Les mer