Seasons and Holidays

Seasons and Holidays

Hvordan feires jul i USA? Hva er Thanksgiving? Når har de sommerferie i England?

Å lære om kultur er en viktig del av engelskfaget. Gjennom å sammenligne andres kultur med vår egen får vi bedre forståelse for andres tradisjoner og vi får kunnskap om hvorfor vi gjør ting på en bestemt måte i Norge.

Til toppen
Til toppen