Utsnitt fra bokforside Håndbok for unge antirasister av Tinashe Williamson og Thea Jacobsen. Cappelen Damm.