To elever på mellomtrinn sitter bak pult med skrivebøker og blyant