Voksen og barnehagebarn gjør undersøkelser i naturen med digitale hjelpemiddel