Skrivesenteret bidrar på Media & Learning 2023

Konferansen avholdes i Leuven, og vi holder et innlegg om vlogg-prosjektene som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskole og vgs yrkesfag.

Jente med hijab filmer frisør med mobil

Media & Learning er en årlig konferanse i Leuven, Belgia. De jobber for å promotere og stimulere til bruk av medieproduksjon for å øke innovasjonen og kreativiteten i undervisning og læring gjennom hele utdanningsløpet i skolen. Skrivesenteret bidrar på årets konferanse, Media & Learning 2023: Where pedagogy meets mediamed et innlegg om vlogg-prosjektene som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskole og vgs yrkesfag.

Media & Learning sin nettside kan du lese en kort introduksjon av prosjektene. 

Uvanlig norsktime hylles

– En behøver ikke være flink i grammatikk og rettskriving for å lage en god historie, sier forfatter og journalist Guttorm Eskild Nilsen. Kreativ skriving bør være en fast del av den skrivingen elevene får prøve og får utvikle i skolen, sier senterleder Arne Johannes Aasen.

Faksimile fra www.nrk.no

Hans Olav Lahlums krimfestival som står bak tiltaket som er en del av den kulturelle skolesekken, uttaler:

– Målet er å få opp interessen for genren hos de unge.

En jury bestående av flere krimforfattere, blant annet Lahlum selv, skal gå gjennom elevenes tekster og plukke ut gode historier. Målet er å gi disse ut i en bok som presenteres på krimfestivalen i Tvedestrand i slutten av februar.

– Jeg tror det er en god ide for unge folk å lese og skrive og testet ut egen kreativitet med krimhistorier. Og håpet med et sånt eksperiment er at noen finner ut at de faktisk kan tenke seg å skrive en eller annen form for litteratur, sier Lahlum.

Kurs om overgangen mellom barnehage og skule

Heidi og Iris heldt digitalt kurs om overgangen mellom barnehage og skule i regi av Utdanningsforbundet. Kurset er omtalt på utdanningsnytt.no.

I publikum sat ein av utdanningsnytt.no sine journalisar som på ein fin måte har trekt ut essensen. Les heile saka som har fått tittelen «Dette kan trygge barna i overgangen til skolen».

Heidi og Gunilla i barnehage.no

I forbindelse med konferansen «Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen» har barnehage.no laget en sak om godt språkarbeid og inkluderende praksis.

Skjermdump fra sak i barnehage.no der Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen snakker om brobygging i barns språkutvikling

Høsten 2022 holdt Skrivesenteret, i samarbeid med Matematikksenteret, kursrekken «Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen» i Alta, Kristiansand, Gardermoen og Trondheim. I anledning foredraget i Trondheim om godt språkarbeid og inkluderende praksis under konferansen ble Heidi og Gunilla intervjuet av barnehage.no.

– Vi må være brobyggere i barns språkutvikling, framhever Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen ved Skrivesenteret i dette intervjuet.

– Språk er en tilgangskompetanse. Tilgang til å delta i samspill og i samtaler med andre, til lek, til læring og utvikling. Språket kan ses på som en nøkkelfaktor som binder sammen barnehagens grunnpilarer og tanken på en helhetlig pedagogikk.

Skryt frå Språkrådet

Universitetsavisa.no har plukka opp rapporten frå Språkrådet om målbruken på NTNU. Leiar for Skrivesenteret, Arne Johannes Aasen, fortel at dei heilt sidan senteret vart oppretta i 2009 har vore opptatt av at dei skal ha ein så god balanse som mogleg mellom nynorsk og bokmål.

Skjermdump fra universitetsavisa.no om målbruk på NTNU

Språkrådet er kritisk til fordelinga mellom målformene på nettstadene som NTNU eig. Unntaka er Skrivesenteret og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som får ros. 

I artikkelen på universitetsavisa.no intervjuast Arne Johannes Aasen, leiar for Skrivesenteret. Han fortel at senteret heilt sidan det vart oppretta i 2009 har vore opptatt av at dei skal ha ein så god balanse som mogleg mellom nynorsk og bokmål.

Til informasjon har Skrivesenteret ei fordeling på 75 prosent bokmål og 25 prosent nynorsk i ressursbanken, 33 prosent av utlysningene var på nynorsk og vi hadde ein lik fordeling mellom målformene i sosiale medium i 2021.

Les heile artikkelen på universitetsavisa.no.

De yngste taper på hjemmeskole

I denne artikkelen fra NRK viser Gustaf Skar til at korona-nedstengingen i skolen hadde like stor negativ effekt som en lang sommerferie

Artikkelen ble første gang publisert på NRK.

Last ned PDF.

FUS logo

Flere mediesaker om FUS-prosjektet

Vi har samlet alle mediesaker om FUS-prosjektet på en egen side.

– Det var som om de ikke hadde hatt undervisning under nedstengningen

I denne artikkelen publisert i Morgenbladet vises det til at elevene mistet opplæring tilsvarende et halvt år under korona-nedstengingen

Artikkelen ble først publisert i Morgenbladet.

Last ned artikkelen som PDF.

FUS logo

Flere mediesaker om FUS-prosjektet

Vi har samlet alle mediesaker om FUS-prosjektet på en egen side.

Ny forskning om børns skriveudvikling under corona

Professor Gustaf Skar, der er projektleder af FUS-projektet, fortæller, at resultaterne af prøverne var nedslående. De viste en tydelig og markant nedgang på alle parametre af elevernes skrivekompetence med størst nedgang i tekstkvalitet og dernæst flydende skrivning samt en anelse mindre nedgang i motivation.

Les hele saken på www.videnomlaesning.dk/.

FUS logo

Flere mediesaker om FUS-prosjektet

Vi har samlet alle mediesaker om FUS-prosjektet på en egen side.

Dette skjedde med elevene etter hjemmeundervisning i seks uker

– Det var en større tilbakegang enn vi hadde regnet med sier Gustaf Skar til Dagsavisen

FUS logo

Flere mediesaker om FUS-prosjektet

Vi har samlet alle mediesaker om FUS-prosjektet på en egen side.

Korleis påverka heimeskolen skriveferdigheitene til dei yngste?

Denne nyheitsreportasjen frå TV2 Nyhetskanalen tek opp at ein av konsekvensane av koronastengte skolar til fordel for heimeskole var at skriveopplæringa for dei yngste vart skadelidande.

Då forskarane ved FUS-prosjektet samla inn 6 000 skriveprøver frå norske første- og andreklassingar våren 2019 kunne dei umogleg sjå for seg kva for ein skatt av eit datamateriale dette skulle bli. På våren 2020 samla dei inn nye tekstar like etter at skolane hadde opna igjen, og gjennom å samanlikna prøvane frå dei to åra gjorde dei interessante funn.

Nyheitsreportasje på TV2 Nyhetskanalen

FUS logo

Flere mediesaker om FUS-prosjektet

Vi har samlet alle mediesaker om FUS-prosjektet på en egen side.