Skrivesenteret bidrar på Media & Learning 2023

Konferansen blir halden i Leuven, og vi held eit innlegg om vlogg-prosjekta som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskule og vgs yrkesfag.

Jente med hijab filmer frisør med mobil

Media & Learning er ein årleg konferanse i Leuven, Belgia. Dei jobbar for å promotere og stimulere til bruk av medieproduksjon for å auke innovasjonen og kreativiteten i undervisning og læring gjennom heile utdanningsløpet i skulen. Skrivesenteret bidreg på årets konferanse, Media & Learning 2023: Where pedagogy meets media, med eit innlegg om vlogg-prosjekta som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskule og vgs yrkesfag.

Media & Learning sin nettside kan du lese ein kort introduksjon av prosjekta. 

Uvanleg norsktime blir hylla

– Ein treng ikkje vere flink i grammatikk og rettskriving for å lage ei god historie, seier forfattar og journalist Guttorm Eskild Nilsen. Kreativ skriving bør vere ein fast del av den skrivinga elevane får prøve og får utvikle i skulen, seier senterleiar Arne Johannes Aasen.

Faksimile frå www.nrk.no

Hans Olav Lahlums krimfestival som står bak tiltaket som er ein del av den kulturelle skulesekken, uttaler:

– Målet er å få opp interessen for genren hos dei unge.

Ein jury beståande av fleire krimforfattare, mellom anna Lahlum sjølv, skal gå gjennom tekstane til elevane og plukke ut gode historier. Målet er å gi desse ut i ei bok som blir presentert på krimfestivalen i Tvedestrand i slutten av februar.

– Eg trur det er ein god ide for unge folk å lese og skrive og teste ut eigen kreativitet med krimhistorier. Og håpet med eit sånt eksperiment er at nokon finn ut at dei faktisk kan tenkje seg å skrive ei eller anna form for litteratur, seier Lahlum.

Slampoesi i klasserommet

Slampoesi kan være en inspirerende måte å arbeide med lyrikk på. I denne ressursen viser vi eksempel på et arbeid med slampoesi i norskfaget på ungdomstrinnet.

Omslag til heftet «Kortdikt»

Kortdikt

I denne ressursen finn du eit hefte med ei samling korte modelltekstar i kreativ skriving for ungdomstrinnet. Med heftet følgjer to forslag til undervisingsopplegg.

Høstfarget tre

Dikt som inspirasjon til eiga skriving

Kan dikt skrive av vassekte forfattarar inspirere elevane til å skrive dikt om den merkelege tida vi er inne i?

Utsikt fra. Southbank / London i underlige farger

Her er så underligt…

I dette undervisningsopplegget får elevane utforske den modernistiske livskjensla ved å gjere eit dikt av Obstfelder dagsaktuelt.

Kurs om overgangen mellom barnehage og skule

Heidi og Iris heldt digitalt kurs om overgangen mellom barnehage og skule i regi av Utdanningsforbundet. Kurset er omtalt på utdanningsnytt.no.

I publikum sat ein av utdanningsnytt.no sine journalisar som på ein fin måte har trekt ut essensen. Les heile saka som har fått tittelen «Dette kan trygge barna i overgangen til skolen».

Heidi og Gunilla i barnehage.no

I forbindelse med konferansen «Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen» har barnehage.no laget en sak om godt språkarbeid og inkluderende praksis.

Skjermdump fra sak i barnehage.no der Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen snakker om brobygging i barns språkutvikling

Høsten 2022 holdt Skrivesenteret, i samarbeid med Matematikksenteret, kursrekken «Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen» i Alta, Kristiansand, Gardermoen og Trondheim. I anledning foredraget i Trondheim om godt språkarbeid og inkluderende praksis under konferansen ble Heidi og Gunilla intervjuet av barnehage.no.

– Vi må være brobyggere i barns språkutvikling, framhever Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen ved Skrivesenteret i dette intervjuet.

– Språk er en tilgangskompetanse. Tilgang til å delta i samspill og i samtaler med andre, til lek, til læring og utvikling. Språket kan ses på som en nøkkelfaktor som binder sammen barnehagens grunnpilarer og tanken på en helhetlig pedagogikk.

Skryt frå Språkrådet

Universitetsavisa.no har plukka opp rapporten frå Språkrådet om målbruken på NTNU. Leiar for Skrivesenteret, Arne Johannes Aasen, fortel at dei heilt sidan senteret vart oppretta i 2009 har vore opptatt av at dei skal ha ein så god balanse som mogleg mellom nynorsk og bokmål.

Skjermdump fra universitetsavisa.no om målbruk på NTNU

Språkrådet er kritisk til fordelinga mellom målformene på nettstadene som NTNU eig. Unntaka er Skrivesenteret og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som får ros. 

I artikkelen på universitetsavisa.no intervjuast Arne Johannes Aasen, leiar for Skrivesenteret. Han fortel at senteret heilt sidan det vart oppretta i 2009 har vore opptatt av at dei skal ha ein så god balanse som mogleg mellom nynorsk og bokmål.

Til informasjon har Skrivesenteret ei fordeling på 75 prosent bokmål og 25 prosent nynorsk i ressursbanken, 33 prosent av utlysningene var på nynorsk og vi hadde ein lik fordeling mellom målformene i sosiale medium i 2021.

Les heile artikkelen på universitetsavisa.no.

De yngste taper på hjemmeskole

I denne artikkelen fra NRK viser Gustaf Skar til at korona-nedstengingen i skolen hadde like stor negativ effekt som en lang sommerferie

Artikkelen ble første gang publisert på NRK.

Last ned PDF.

FUS logo

Flere mediesaker om FUS-prosjektet

Vi har samlet alle mediesaker om FUS-prosjektet på en egen side.

– Det var som om de ikke hadde hatt undervisning under nedstengningen

I denne artikkelen publisert i Morgenbladet vises det til at elevene mistet opplæring tilsvarende et halvt år under korona-nedstengingen

Artikkelen ble først publisert i Morgenbladet.

Last ned artikkelen som PDF.

FUS logo

Flere mediesaker om FUS-prosjektet

Vi har samlet alle mediesaker om FUS-prosjektet på en egen side.

Ny forskning om børns skriveudvikling under corona

Professor Gustaf Skar, der er projektleder af FUS-projektet, fortæller, at resultaterne af prøverne var nedslående. De viste en tydelig og markant nedgang på alle parametre af elevernes skrivekompetence med størst nedgang i tekstkvalitet og dernæst flydende skrivning samt en anelse mindre nedgang i motivation.

Les hele saken på www.videnomlaesning.dk/.

FUS logo

Flere mediesaker om FUS-prosjektet

Vi har samlet alle mediesaker om FUS-prosjektet på en egen side.

Dette skjedde med elevene etter hjemmeundervisning i seks uker

– Det var en større tilbakegang enn vi hadde regnet med sier Gustaf Skar til Dagsavisen

FUS logo

Flere mediesaker om FUS-prosjektet

Vi har samlet alle mediesaker om FUS-prosjektet på en egen side.

Korleis påverka heimeskolen skriveferdigheitene til dei yngste?

Denne nyheitsreportasjen frå TV2 Nyhetskanalen tek opp at ein av konsekvensane av koronastengte skolar til fordel for heimeskole var at skriveopplæringa for dei yngste vart skadelidande.

Då forskarane ved FUS-prosjektet samla inn 6 000 skriveprøver frå norske første- og andreklassingar våren 2019 kunne dei umogleg sjå for seg kva for ein skatt av eit datamateriale dette skulle bli. På våren 2020 samla dei inn nye tekstar like etter at skolane hadde opna igjen, og gjennom å samanlikna prøvane frå dei to åra gjorde dei interessante funn.

Nyheitsreportasje på TV2 Nyhetskanalen

FUS logo

Flere mediesaker om FUS-prosjektet

Vi har samlet alle mediesaker om FUS-prosjektet på en egen side.