Skriv! Les! 2022 – PhD-seminar

Som en del av Skriv! Les! 2022 gjennomføres en workshop for phd-kandidater/doktorander den 9. mai.

Stipendiatene sender inn og får respons på tekstene (cirka ti sider, maks 6.000 ord) fra erfarne forskere og konferansens hovedforedragsholdere. Tekstene som sendes inn bør være utkast som skal inngå i en avhandling (deler av en artikkel eller kapittel) eller ei prosjektskisse. Kom gjerne med ønsker om hva responsen skal fokusere på.

Teksten sendes tilskriv-les@skrivesenteret.no 
med «PhD-seminar» i emnefeltet innen 1. april. 

Kandidatene melder seg på kursetpå konferansens påmeldingsside.
Påmeldingsfrist: 22. april.

I workshopen vil deltakerne deles inn i grupper, og hver kandidat skal være hovedleser av en tekst, men også lese tekstene til de andre kandidatene på gruppa. På hver gruppe vil en erfaren forsker eller en av hovedforedragsholderne på konferansen gi tilbakemelding på tekstene.

Workshopen innledes med foredrag med de tre hovedforedragsholderne ved konferansen.

Påmelding til konferansenDet er åpnet for påmelding.
Påmeldingsfrist er 22.04.22

Spørsmål?Ta kontakt på: 
skriv-les@skrivesenteret.no!

Program

 09.30 

Registrering med kaffe/te og mat.

 10.00–10.30 

Innledning, presentasjonsrunde.

   
 

 Foredrag 

10.30–12.00 

Design og redesign – hva gjør man med forskningsdesign når innsamlet data ikke oppfyller forventningene? 

Foredrag ved K. Kabel, G. Rijlaarsdam og O. Solheim.

Plenumsdiskusjon.

   

12.00–13.00 

Lunsjpause 

   
 

Workshops 

 13.00–16.00 

Workshops i grupper på cirka fire deltakere, med presentasjon og diskusjon av tekster.