Skriv! Les! 2022

Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy

Konferansen Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy arrangeres av Skrivesenteret og Lesesenteret for å bidra til økt kunnskap om lesing, skriving og literacy i Norden. Konferansen blir arrangert for sjette gang 10. og 11. mai 2022 i Trondheim. I forkant av konferansen, 9. mai, tilbys kurs for phd-stipendiater.

Skriv! Les! ble avlyst i 2020 på grunn av covid 19-pandemien, og vi ser virkelig fram til å endelig møtes i Trondheim. Vi ønsker at denne konferansen, i tillegg til å by på gode foredrag og muligheten til å presentere egen forskning, er en sosial møteplass for kollegaer i de nordiske landene.

Hovedforedrag

Tema

Tema for Skriv! Les! 2022 er forskningsdesign. I og med at konferansen samler nordiske forskere innen literacy, lesing og skriving, er det ønskelig med bidrag som tematiserer forskningsdesign som muliggjør sammenligninger av forskningsresultat på tvers av landegrensene. Hvordan kan vi samarbeide om forskningsdesign som muliggjør sammenligninger av intervensjoner og resultater på tvers av like men noe forskjellige kontekster for opplæring og literacy-praksiser?

Foreløpig program

Mandag 9. mai

09:30 – 16:30 Ph.D.-seminar på campus NTNU Kalvskinnet.
18:45 Mottakelse for alle konferansedeltakere på To Tårn, med registering for de som ønsker det.
20:00 Orgelkonsert i Nidarosdomen - gave til konferansen fra Trondheim kommune.

Tirsdag 10. mai

08:30 – 09:00 Registrering
09:00 – 10:15 Velkommen og hovedforedrag av Gert Rijlaarsdam
10:15 – 10:30 Pause med pausemat
10:30 – 10:00 Paralleller
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:30 Paralleller
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:45 Hovedforedrag av Oddny Solheim
15:45 – 16:00 Pause med pausemat
16:00 – 17:30 Paralleller
19:30 Festmiddag

Onsdag 11. mai

09:15 – 10:15 Hovedforedrag av Kristine Kabel
10:15 – 10:45 Pause med pausemat
10:45 – 12:15 Paralleller
12:15 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:45 Paralleller
14:45 – 15:00 Pause med pausemat
15:00 – 16:30 Paralleller

Praktisk informasjon

Konferansested

Konferansen holdes på Clarion hotel Trondheim.

Dagen før konferansen, 9. mai, ønsker vi å møte gamle og nye kollegaer. Vi inviterer deg til en mottakelse på To Tårn klokken 18:45. Etter mottakelsen har Trondheim kommune gitt konferansen en orgelkonsert i Nidarosdomen i gave. Konsertstart kl 20:00. 

Det blir festmiddag i Banksalen den 10.mai, den koster kr 800,- , og inkluderer tre-retters middag og drikke. 

Hotel

Det er satt av hotellrom til deltakerne på Clarion hotel Trondheim. Deltakerne må selv bestille rom.

  • Send mail til:         cl.trondheim@choice.no
  • Eller ring:               +47 73 92 55 00
  • Oppgi kode:          GR022977
  • Frist:                      9. april 2022

Etter fristens utløp kan ikke hotellet garantere for ledige rom.

Reise

  • Tog til Trondheim Sentralstasjon; hotellet ligger tre minutters gange fra stasjonen.
  • Fly til Værnes; flybussen og lokaltoget stopper ved Trondheim Sentralstasjon. Tog fra Værnes er veldig billig og behagelig, men det går ikke så ofte. Husk å sjekke avgangstider før du planlegger dette. Flybuss går svært ofte fra Værnes til sentrum.

Konferansen på App

Konferansen bruker en konferanseapp der du finner detaljert og oppdatert program. Der vil du finne abstrakthefte, få påminnelser, kart og så vidrere. Konferanseappen heter MeetApp Go og kan innstalleres på mobil/nettbrett her. Det er sendt ut detaljert informasjon om dette på e-post til alle påmeldte deltakere.

Logo Skriv! Les! 2022

Konferanse-app


 

Konferanse-app for mobil
kan nå lastes ned!

Spørsmål?



Ta kontakt på skriv-les@skrivesenteret.no!

Som arrangører vil Lesesenteret og Skrivesenteret oppfordre til å publisere konferansebidrag i tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research. Dette tidsskriftet springer ut av behovet for en publiseringskanal for de forskningsinteressene som møtes på Skriv! Les!, og ønsker velkommen konferansebidrag som er bearbeidet til artikkelformat. Det vil komme et temanummer fra konferansen, med rom for inntil ti artikler. For aksepterte artikler hvor bidragsyter ikke får publiseringsavgiften dekket av egen institusjons publiseringsfond eller av eksternt initierte forskningsprosjekt, kan det søkes arrangøren om dekking av avgiften. Frist for innsending av artikler til temanummeret er 1. november 2022. Om du søker å få dekket publiseringsavgiften, må dette nevnes i følgebrevet til redaksjonen.