Bagehagebarn fra småbarnsavdeling som leker med leire.