Overgangspedagog og barnehagebarn på besøk i skolen.