Skrivesnakk

Skrivesnakk vart lansert ved Institutt for lærarutdanning (ILU) hausten 2022 som eit tilbod om rettleiing i akademisk skriving for alle ILU-studentar.

Elever som sitter rundt et bord og diskuterer

Formålet med Skrivesnakk er å bidra til å styrkje den akademiske skrivekompetansen til studentar på lærarutdanninga, deriblant dei med norsk som andrespråk.

Er du ILU-student?

Saman med norskseksjonen og biblioteket ved lærarutdanninga på NTNU, tilbyr vi skriverettleiing til alle ILU-studentar.

Skulle du hatt nokon å snakke med om oppgåva du skriv på? Er du usikker på struktur, kor du finn kjelder eller korleis du kjem i gang med skrivinga?

Kvar tysdag, kl. 14-16, kan du snakke med ein av skriverettleiarane våre, anten fysisk på Lysholmbiblioteket eller digitalt. Rettleiarane våre er studentar som har mykje erfaring med akademisk skriving. Dei kan bidra med skrivetips på oppgåver av alle slag.

Vi legg ut bookinglister i skranken på biblioteket kvar veke med rettleiingsøkter på 30 minutt.

Skriv deg på i dag!

Logo til Skrivesnakk

Ikkje noko snikksnakk, bli med på Skrivesnakk!

Illustrasjon til Skrivesnakk-prosjektet
Illustrasjon: Turi Marte Brandt Ånerud.

In english:

We are now launching "Skrivesnakk" (Writing Talk) as an offering for all ILU students. Together with the Norwegian section and the library at the teacher education program at NTNU, we offer writing guidance for all ILU students.

Do you need someone to talk to about the task you are writing? Are you uncertain about the structure, where to find sources or how to get started with writing?

Every Tuesday, 14:00-16:00, you are welcome to come to the library at Kalvskinnet and talk to one of our writing tutors. The writing tutors are students who have a lot of experience with academic writing. They can provide writing tips for all types of tasks. You can also get guidance digitally.

We will post booking lists in the library counter each week with guidance sessions of 30 minutes.

Møt rettleiarane våre

Elena Boglis og Alvilde Johre Eidhammer er skriverettleiare på Skrivesnakk. Både Elena og Alvilde er femteårsstudentar og går  grunnskulelærarutdanninga 1.-7. med norsk som masterfag.

ELENA

Elena Boglis. Elena Boglis er skriveveileder på Skrivesnakk.

Alvilde om Elena: "Elena er en erfaren, engasjert og positiv veileder, som har vært med i Skrivesnakk helt fra starten av. Hun bidrar til å utvikle både teksten din og deg selv som skriver. Støttende og optimistisk er hun der for deg uansett hvor du befinner deg i skriveprosessen. Enten du gråter uten å se noen ende, eller koser deg med tekstskapinga, vil du få et høyt utbytte med Elena som veileder!"

ALVILDE

Alvilde Johre Eidhammer. Alvilde Johre Eidhammer er skriveveileder på Skrivesnakk.

Elena om Alvilde: "Alvilde er god på å se sammenhenger, komme med gode og tydelige tilbakemeldinger og lese pensum. Hun er veldig engasjert i norskfaget, og blir ofte igjen etter forelesningene for å diskutere mer med lærerne. Alt i alt, en kompetent veileder som er verd all din tid!"

Ops, korleis går eg laus på skrivehandlinga?!

Skriveoppdrag

Aktivitetar i regi av Skrivesnakk 2023/24

Forutan vårt faste tilbod om skriverettleiing, tilbyr vi også følgjande aktivitetar:

  • Skrivepress
  • Kurs for studentar
  • Workshops
  • Arrangement for studentar med norsk som andrespråk
  • Gjesteforelesingar

Neste arrangement

Skriveverkstad for ILU-studenter (21. november 2023).

Skrivesnakks skriveverksted november 2023
Skriveversted med Skrivesnakk på Kalvskinnet 2023
Kalender som markerer aktivitet
Hånd som vinker velkommen

Personar

Skrivesnakk blir drifta av følgjande personar ved Institutt for lærarutdanning:

Leiar: Anna Ruth Grüters

Administrativ koordinator: Ingvild Håkestad

Fagstøtte:

Læringsassistentar:

  • Elena Boglis
  • Alvilde Johre Eidhammer

Skrivesnakk si wiki-side.

Forskar du på akademisk skriving?

Skrivesenteret er ein del av samarbeidsprosjektet SkrivBiB – ein database over nordisk skriveforsking. Her får du enkel og rask tilgang til publikasjonar om mellom anna akademisk skriving.

 

Akademisk skriving

Av Esben Krogstad Kamstrup | 13. januar 2021 | Kommentarer er skrudd av for Akademisk skriving

For mange studenter er spranget fra videregående skole til høyere utdanning stort, og mange studenter strever med å beherske de kravene som stilles til fagskriving.