Utsnitt av plakat fra Naturfagsenteret om jagt på bokstaver og tall i naturen