Ny bok: Skriving i begynneropplæringen

Årets store skrivenyhet! «Skriving i begynneropplæringen – en praktisk innføring»

Denne boka gir deg aktivitetene du trenger for å gi elevene økt skriveengasjement, skriveglede og en funksjonell og meningsfull skriveopplæring.

I denne boka presenteres over 30 meningsfulle skriveaktiviteter for elever på 1.-2. trinn. Aktivitetene har som mål at elevene skal få oppleve mening, mestring og motivasjon. I tillegg blir det gitt råd om bokstavlæring og planlegging og gjennomføring av skriveoppdrag.

For å støtte læreren er det laget konkrete lærerveiledninger som viser hvordan læreren kan lede elevene gjennom en skriveprosess. Boka har i tillegg modelltekster og konkrete skriverammer som kan være en støtte i arbeidet.

Forfatterne, Iris Hansson Myran, Marita Byberg Johansen, Anne Holten Kvistad, Kathrine Vik Tollaksen og Gustaf B. Skar, er ansatt ved Skrivesenteret. Dette sier de om boka: «Denne boka kom til fordi vi så gjerne ville dele skriveaktiviteter som Skrivesenteret gjennom mange år har utviklet for å støtte lærere i arbeidet med skriving i begynneropplæringen.»

Gi elevene dine økt skriveengasjement, skriveglede og en funksjonell og meningsfull skriveopplæring!

Forsiden til boka «Skriving i begynneropplæringa»