Heidi og Gunilla i barnehage.no

I forbindelse med konferansen «Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen» har barnehage.no laget en sak om godt språkarbeid og inkluderende praksis.

Skjermdump fra sak i barnehage.no der Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen snakker om brobygging i barns språkutvikling

Høsten 2022 holdt Skrivesenteret, i samarbeid med Matematikksenteret, kursrekken «Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen» i Alta, Kristiansand, Gardermoen og Trondheim. I anledning foredraget i Trondheim om godt språkarbeid og inkluderende praksis under konferansen ble Heidi og Gunilla intervjuet av barnehage.no.

– Vi må være brobyggere i barns språkutvikling, framhever Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen ved Skrivesenteret i dette intervjuet.

– Språk er en tilgangskompetanse. Tilgang til å delta i samspill og i samtaler med andre, til lek, til læring og utvikling. Språket kan ses på som en nøkkelfaktor som binder sammen barnehagens grunnpilarer og tanken på en helhetlig pedagogikk.