Elevtekst til ressursen «Tenkeskriving i kunst og håndverk».