Voksen og barn i barnehagens uterom med digital verktøy