Jente viser brev på barneskole / begynneropplæring