På samling med DEKOM Trøndelag

Her viser vi en smakebit fra DEKOM Trøndelag – et av mange pågående samarbeidsprosjekter

Skrivesenteret tilbyr kurs i kompetansehevende tiltak rettet mot skriveopplæring i skolen. Her viser vi en smakebit fra DEKOM Trøndelag – et av mange pågående samarbeidsprosjekter. På Orkdal videregående skole arrangerer vi to kurspakker: Fagspesifikk skriving på studieforberedende og Fagspesifikk lesing og skriving i grupper med flerspråklige elever.