Å uttrykke seg skriftlig er en grunnleggende ferdighet som må utvikles i alle fag.

Skriving er et viktig redskap for læring, samtidig som skriving blir brukt for å synliggjøre kunnskap.

Mangler kjernemodellen

Det mangler kjernemodelle-ark for de ulike målsegment-sidene. Det ble laget en for VGS, men den sier egentlig ikke så veldig mye om hvilket innhold som skal være her. Men, kort fortalt; de ulike seksjonene og modulene brukt på de andre sidene kan også brukes her. Men innhold må planlegges før det laget mer design for siden.

Det finnes mange ulike varianter av Lorem Ipsum, men majoriteten av disse har blitt tuklet med på et eller annet vis. Det være seg innlagt humor eller tilfeldig genererte ord som ser langt fra troverdige ut.

Skal man bruke avsnitt av Lorem Ipsum må man være sikker på at det ikke skjuler seg noe pinlig midt i teksten. Lorem Ipsum-generatorer på internett har en tendens til å repetere forhåndsdefinerte biter av tekst, noe som gjør dette til den første rettmessige generatoren på nett.