Jente i barnehagen som skriver og tegner med kritt på asfalten

Barneklare skoler eller skoleklare barn?

I overgangen fra barnehage til skole bør barn få møte en skole som er forberedt på å bygge videre på det grunnlaget barnehagen har lagt. Kurset arrangeres digitalt på Zoom.