Evaluering av begynneropplæringsnettverket «Tidlig innsats»

Lærere som sitter rundt et bord og samarbeider

Målene for innsatsen kan brukes som støtte når du svarer på følgende spørsmål:

  • Ha forståelse for hva som kjennetegner meningsfylt begynneropplæring i skriving og regning  
  • Ha forståelse for grunnleggende prinsipper for å legge til rette for alle elevers læring, slik at alle elever får mulighet til å lære å lese, skrive og regne  
  • Kunne legge til rette for tilpasset opplæring, motivasjon og mestring  
  • Kunne utvikle god begynneropplæring i samsvar med LK20