Samtykkeskjema for bruk av film, foto og tekster for barnehage og barnetrinn / Fagbokforlaget

Fire bilder som viser situasjoner fra barnehage til skoleutvikling

Din barnehage / skole har inngått et samarbeid med Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved NTNU. Det overordnede målet for dette samarbeidet er å gi oss materiale som vi kan bruke når vi driver med kompetanseutvikling for skoler og lærere, som igjen skal gi best mulig støtte til barn og unge på veien til å bli kompetente og selvstendige deltakere i kunnskapssamfunnet.

I denne sammenhengen besøker Skrivesenteret utvalgte barnehager og skoler og tar bilder og film av læringssituasjoner og produkter som tekster eller tegninger. Bildene og filmene vil kunne brukes under kurs som holdes for studenter, lærere og lærerutdannere. Vi ønsker også å kunne publisere bilder og film på vårt nettsted, i våre sosiale kanaler, i bøker, artikler og i prosjekter som vi bidrar i. 

Vi ber også om samtykke til å bruke disse bildene i en digital publikasjon utgitt av Fagbokforlaget. Det digitale «heftet» er skrevet av rådgivere ved Skrivesenteret, og vil være tilgjengelig fra Fagbokforlagets nettside.

For å kunne bruke det innsamlede materialet er Skrivesenteret avhengig av samtykke. Samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Undertegnede samtykker i å medvirke i foto- / videoopptak / tekstproduksjon, og at Skrivesenteret kan bruke materiellet som tidligere beskrevet. Bruken av personbilder reguleres både av personopplysningsloven og av en bestemmelse i åndsverkloven (åvl § 104). Samtykke kan trekkes tilbake, og du kan få innsyn i hvilke bilder-/videoopptak du er med i som er lagret ved Skrivesenteret.

Innsyn i lagrede bilder/videoopptak/tekster og tilbaketrekning av samtykke skjer skriftlig til post@skrivesenteret.no. Du kan lese mer om Skrivesenteret på sidene om oss.

Vennligst fyll ut samtykke for barnet ditt!

Med samtykke for Fagbokforlaget

Barnets navn(Påkrevd)


Det er til stor hjelp om det følger med et bilde av eleven sammen med samtykket.
Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB.Foresattes navn(Påkrevd)

Samtykkeskjema for bruk av film, foto og tekster

Fire bilder som viser situasjoner fra barnehage til skoleutvikling

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved NTNU ønsker med dette å innhente ditt samtykke.

Det overordnede målet for dette samarbeidet er å gi oss materiale som vi kan bruke når vi driver med kompetanseutvikling for skoler og lærere, som igjen skal gi best mulig støtte til barn og unge på veien til å bli kompetente og selvstendige deltakere i kunnskapssamfunnet.

I denne sammenhengen besøker Skrivesenteret utvalgte barnehager/skoler/bedrifter og tar bilder og film av læringssituasjoner og produkter som tekster eller tegninger. Bildene og filmene vil kunne brukes under kurs som holdes for studenter, lærere og lærerutdannere. Vi ønsker også å kunne publisere bilder og film på vårt nettsted, i våre sosiale kanaler, i bøker, artikler og i prosjekter som vi bidrar i.

For å kunne bruke det innsamlede materialet er Skrivesenteret avhengig av samtykke. Samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Undertegnede samtykker i å medvirke i foto- / videoopptak / tekstproduksjon, og at Skrivesenteret kan bruke materiellet som tidligere beskrevet. Bruken av personbilder reguleres både av personopplysningsloven og av en bestemmelse i åndsverkloven (åvl § 104). Samtykke kan trekkes tilbake, og du kan få innsyn i hvilke bilder-/videoopptak du er med i som er lagret ved Skrivesenteret.

Innsyn i lagrede bilder/videoopptak/tekster og tilbaketrekning av samtykke skjer skriftlig til post@skrivesenteret.no. Du kan lese mer om Skrivesenteret på sidene om oss.

Vennligst fyll ut samtykke

Navn(Påkrevd)


Det er til stor hjelp om det følger med et bilde av deg sammen med samtykket.
Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB.

Samtykkeskjema for bruk av film, foto og tekster for barnehage og barnetrinn

Fire bilder som viser situasjoner fra barnehage til skoleutvikling

Din barnehage/skole har inngått et samarbeid med Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved NTNU. Det overordnede målet for dette samarbeidet er å gi oss materiale som vi kan bruke når vi driver med kompetanseutvikling for skoler og lærere, som igjen skal gi best mulig støtte til barn og unge på veien til å bli kompetente og selvstendige deltakere i kunnskapssamfunnet.

I denne sammenhengen besøker Skrivesenteret utvalgte barnehager og skoler og tar bilder og film av læringssituasjoner og produkter som tekster eller tegninger. Bildene og filmene vil kunne brukes under kurs som holdes for studenter, lærere og lærerutdannere. Vi ønsker også å kunne publisere bilder og film på vårt nettsted, i våre sosiale kanaler, i bøker, artikler og i prosjekter som vi bidrar i.

For å kunne bruke det innsamlede materialet er Skrivesenteret avhengig av samtykke. Samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Undertegnede samtykker i å medvirke i foto- / videoopptak / tekstproduksjon, og at Skrivesenteret kan bruke materiellet som tidligere beskrevet. Bruken av personbilder reguleres både av personopplysningsloven og av en bestemmelse i åndsverkloven (åvl § 104). Samtykke kan trekkes tilbake, og du kan få innsyn i hvilke bilder-/videoopptak du er med i som er lagret ved Skrivesenteret.

Innsyn i lagrede bilder/videoopptak/tekster og tilbaketrekning av samtykke skjer skriftlig til post@skrivesenteret.no. Du kan lese mer om Skrivesenteret på sidene om oss.

Vennligst fyll ut samtykke for barnet ditt

Barnets navn(Påkrevd)


Det er til stor hjelp om det følger med et bilde av eleven sammen med samtykket.
Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB.Foresattes navn(Påkrevd)

Samtykkeskjema for bruk av film, foto og tekster for ungdomstrinn

Fire bilder som viser situasjoner fra barnehage til skoleutvikling

Din skole har inngått et samarbeid med Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved NTNU. Det overordnede målet for dette samarbeidet er å gi oss materiale som vi kan bruke når vi driver med kompetanseutvikling for skoler og lærere, som igjen skal gi best mulig støtte til barn og unge på veien til å bli kompetente og selvstendige deltakere i kunnskapssamfunnet.

I denne sammenhengen besøker Skrivesenteret utvalgte skoler og tar bilder og film av læringssituasjoner og produkter som tekster eller tegninger. Bildene og filmene vil kunne brukes under kurs som holdes for studenter, lærere og lærerutdannere. Vi ønsker også å kunne publisere bilder og film på vårt nettsted, i våre sosiale kanaler, i bøker, artikler og i prosjekter som vi bidrar i.

For å kunne bruke det innsamlede materialet er Skrivesenteret avhengig av samtykke. Samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Undertegnede samtykker i å medvirke i foto- / videoopptak / tekstproduksjon, og at Skrivesenteret kan bruke materiellet som tidligere beskrevet. Bruken av personbilder reguleres både av personopplysningsloven og av en bestemmelse i åndsverkloven (åvl § 104). Samtykke kan trekkes tilbake, og du kan få innsyn i hvilke bilder-/videoopptak du er med i som er lagret ved Skrivesenteret.

Innsyn i lagrede bilder/videoopptak/tekster og tilbaketrekning av samtykke skjer skriftlig til post@skrivesenteret.no. Du kan lese mer om Skrivesenteret på sidene om oss.