Heftet «I skrivende stund» på nordsamisk

Senter for samisk i opplæringa arbeider vidt for å fremme muntlig og skriftlig bruk av samisk i befolkningen.

Senter for samisk i opplæringen har oversatt heftet «I skrivende stund» til nordsamisk. Den nordsamiske versjonen blir delt på læremiddelportalen ovttas.no.  

Forsiden til heftet «I skrivende stund»