Fagdager for barnehager

Tre barnehager gjennomførte tre fagdager hos Skrivesenteret på NTNU.

To barnehagelærere på kurs hos Skrivesenteret

Herøy barnehage har jobbet med kollektiv kompetanseutvikling og godt språkarbeid i barnehagen som tema. Sverresborg barnehage og Haukvannet friluftsbarnehager benyttet ressurser fra Språkløyper som kompetanseutviklingsverktøy, der de hadde et særlig fokus på hva som kjennetegner et godt språkarbeid i barnehagen.

Skrivesenteret kan bidra med kurs og fagdager i barnehager og kommuner, og kan være en utviklingspartner i arbeid med REKOM - Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling.