Artikkel: Kritisk literacy i skriveopplæringa

Vibeke Lorentzen er ute med artikkel i Acta Didactica. «Kritisk literacy i skriveopplæringa: å ta stilling til problemer og ytre seg på naturfaglig grunnlag».

Vibeke-Lorenzen-web

Ny artikkel av Vibeke Lorentzen (NTNU, Skrivesenteret) i Acta Didactica Norden (vol. 16, nr. 1, 2022): «Kritisk literacy i skriveopplæringa: å ta stilling til problemer og ytre seg på naturfaglig grunnlag».

Artikkelen beskriver en studie av et skriveforløp i naturfag på 9. trinn, der elevene skriver argumenterende tekster om en kompleks bærekraftsproblemstilling. Analysene viser hvordan en lærerstøttet skriveprosess utfordrer elevene til kritisk tenkning og gjør dem i stand til å skrive argumenterende tekster på fagets premisser.

Artikkelen er tilgjengelig i sin helhet som PDF.