Skriveaktiviteter i sommer

Sommerferie er en tid for lek og moro, og tid tilbragt sammen med familie og venner, men det kan også oppstå situasjoner der man som foresatt kan oppfordre barnet til å ta i bruk skriving.  

Vi oppfordrer til, der det faller seg naturlig, å gi barnet korte, meningsfulle skriveaktiviteter. Gjennom å ta i bruk skriving i ulike aktiviteter gjennom ferien, vil barnet kunne holde skrivinga ved like. Skriveoppdragene kan tilpasses barnets alder. 

Eksempler på skriveaktiviteter: 

La barnet: 

  • Skrive handleliste når dere skal i butikken. 
  • Skrive ønskeliste for sommerferien: Hva har jeg lyst til at vi skal gjøre i sommer? 
  • Skrive kort eller e-post til venner eller besteforeldre. 
  • Lage og skrive på gratulasjonskort hvis dere skal i bursdag. 
  • Lage og skrive invitasjoner og bordkort til en sommerfest.
  • Lage familieregler/husregler for ferie. Ferietid og mye tid sammen kan også by på konflikter. Hvilke regler skal vi ha for at familien skal få en fin ferie sammen? 
  • Skrive lister (aktiviteter jeg har gjort eller steder jeg har vært i sommer). 
  • Skrive dagbok. 
  • Skrive i hytteboka.  
  • Skrive i boka i turkassa hvis dere er på tur. 

Barn leker med katt

Det er også fint å oppfordre barnet til å lese litt hver dag gjennom sommerferien. For å motivere kan man for eksempel melde seg på sommerles

Andre leseråd til foresatte finner du på Lesesenteret sine nettsider.

 

Riktig god sommerferie! 

Til toppen