Ressurser

Her finner du relevante pedagogiske ressurser for videregående skole. Bruk søkefeltet eller filtreringsknappene for å finne inspirerende eksempler på god skriveopplæring i de ulike fagene. Det finnes også flere gode ungdomstrinnressurser som kan benyttes på videregående med små justeringer.