Lærerspesialist

Skrivesenteret og Lesesenteret samarbeider om et videreutdanningstilbud for lærerspesialister i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring.

Lærere på kurs

Dette er et toårig samlingsbasert studium på masternivå på 60 studiepoeng, og studiet kan bygges ut til en erfaringsbasert master med ytterligere 30 studiepoeng.

Lærerspesialistfunksjonen er opprettet for lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de fortsetter å stå i klasserommet. I følge beskrivelsen i rammeverket for lærerspesialistfunksjonen skal en lærerspesialist være faglig oppdatert innenfor skoleutvikling, fagdidaktikk og nyere undervisningspraksis, og de skal ha ansvar for å bidra til den kollektive kompetansen og utviklingen på egen skole (Regjeringen.no). Gjennom studiet vil lærere videreutvikle kompetansen sin i norsk og norskdidaktikk, samtidig som de utvikler kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen lese- og skriveopplæring i skolen og lærerkollegiet. De som fullfører lærerspesialiststudiet i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring vil slik være bedre kvalifisert for å søke lærerspesialiststillinger i skolen.

Tips


 

Lærer veileder vgs-elev

Andre saker om lærerspesialistkurset fra Lesesenteret

Erfaringer fra lærerspesialistutdanningen

Denne korte filmen viser engasjerte lærere fra hele Norge som var samlet i Trondheim for å ta fatt på det andre året i lærerspesialistutdanninga.

«Vi blir ressurspersoner i kollegiet, slik at forskning og ny innsikt kommer flere til gode.» Det er noe av det lærerspesialiststudentene forteller om hva de har igjen for studiet.