Digitalt kurs i vurdering av elevtekster på 1.-3. trinn

Kurset tar utgangspunkt i vurderingskriterier som er utviklet i forbindelse med FUS-prosjektet.