Skrivesnakk

No lanserer vi Skrivesnakk som eit tilbod for alle ILU-studentar.

Elever som sitter rundt et bord og diskuterer

Saman med norskseksjonen og biblioteket ved lærarutdanninga på NTNU, tilbyr vi skriverettleiing til alle ILU-studentar.

Skulle du hatt nokon å snakke med om oppgåva du skriv på? Er du usikker på struktur, kor du finn kjelder eller korleis du i det heile kjem i gang med skrivinga?

Kvar tysdag mellom 13 og 15, og onsdag mellom 11 og 13, kan du snakke med ein av skriverettleiarane våre, anten fysisk på biblioteket på Kalvskinnet eller digitalt. Dette er studentar som har mykje erfaring med akademisk skriving. Dei kan bidra med skrivetips på oppgåver av alle slag.

Vi legg ut bookinglister i skranken på biblioteket kvar veke med rettleiingsøkter på 30 minutt.

Logo til Skrivesnakk

Ikkje noko snikksnakk, bli med på Skrivesnakk!

Illustrasjon til Skrivesnakk-prosjektet
Illustrasjon: Turi Marte Brandt Ånerud.

In english:

We are now launching "Skrivesnakk" as an offering for all ILU students. Together with the Norwegian section and the library at the teacher education program at NTNU, we offer writing guidance for all ILU students.

Do you need someone to talk to about the task you are writing? Are you uncertain about the structure, where to find sources or how to get started with writing?

Every Tuesday between 1 pm and 3 pm, and Wednesday between 11 pm and 13 pm, you can come to the library at Kalvskinnet and talk to one of our writing guides. These are students who have a lot of experience with academic writing. They can provide writing tips for tasks of all kinds.

New: Now you can also get guidance digitally.

We will post booking lists in the library counter each week with guidance sessions of 30 minutes.

Akademisk skriving

Av Esben Krogstad Kamstrup | 13. januar 2021 | Kommentarer er skrudd av for Akademisk skriving

For mange studenter er spranget fra videregående skole til høyere utdanning stort, og mange studenter strever med å beherske de kravene som stilles til fagskriving.