Skrivesnakk

No lanserer vi Skrivesnakk som eit tilbod for alle ILU-studentar.

Elever som sitter rundt et bord og diskuterer

Saman med norskseksjonen og biblioteket ved lærarutdanninga på NTNU, tilbyr vi skriverettleiing til alle ILU-studentar.

Skulle du hatt nokon å snakke med om oppgåva du skriv på? Er du usikker på struktur, kor du finn kjelder eller korleis du i det heile kjem i gang med skrivinga?

Kvar tysdag mellom 13 og 15 kan du komme på biblioteket på Kalvskinnet og snakke med ein av skriverettleiarane våre. Dette er studentar som har mykje erfaring med akademisk skriving. Dei kan bidra med skrivetips på oppgåver av alle slag.

Vi legg ut bookinglister i skranken på biblioteket kvar veke med rettleiingsøkter på 30 minutt.

Ikkje noko snikksnakk, bli med på Skrivesnakk!

In english:

We are now launching "Skrivesnakk" as an offering for all ILU students. Together with the Norwegian section and the library at the teacher education program at NTNU, we offer writing guidance for all ILU students.

Do you need someone to talk to about the task you are writing? Are you uncertain about the structure, where to find sources or how to get started with writing?

Every Tuesday between 1 pm and 3 pm, you can come to the library at Kalvskinnet and talk to one of our writing guides. These are students who have a lot of experience with academic writing. They can provide writing tips for tasks of all kinds.

We will post booking lists in the library counter each week with guidance sessions of 30 minutes.

About us:

NTNU Skrivesenteret logo

English

Av Esben Krogstad Kamstrup | 10. september 2020

The Norwegian Centre for Writing Education and Research (The Writing Centre) is a national resource centre for stimulating writing, writing education and writing research.