Filosofidagen vart introdusert av UNESCO i 2002 og blir feira den tredje torsdagen i november kvart år. Det vil i 2022 seie den 17. november. Du kan lese meir om dagen på FNs heimeside.

The Death of Sokrates av Jacques Louis David

Filosofen Sokrates

6. september 2021

Skriving som redskap for refleksjon og læring i KRLE.

To vgs-elever som diskuterer

Skriving i Historie og filosofi på vidaregåande skule

3. mai 2021

I desse undervisningsopplegga skal elevane trene på dei ulike skrivehandlingane «gjere greie for», «drøft» og «drøft og ta stilling til».

Illustrasjonsbilde etisk dilemma

Etiske dilemma

31. januar 2021

Når er det greit å komme med en hvit løgn? Er det greit å jukse på en prøve når det er liten sjanse for å bli oppdaget?

Jeg kan ikke lære noen noe. Jeg kan bare få dem til å tenke.

(Sokrates)