Verdas filosofidag

Verdas filosofidag vart introdusert av UNESCO og blir feira den tredje torsdagen i november kvart år. Her har vi samla nokre relevante ressursar i samband med dagen.

Bildet viser Raphaels freske "Skolen i Athen".

Du kan lese meir om Verdas filosofidag hos FN-sambandet.

Skriving som redskap for refleksjon og læring i KRLE.

Når er det greit å komme med en hvit løgn? Er det greit å jukse på en prøve når det er liten sjanse for å bli oppdaget?

I desse undervisningsopplegga skal elevane trene på dei ulike skrivehandlingane «gjere greie for», «drøft» og «drøft og ta stilling til».