Kort informasjonsfilm om Skrivesenterets forslag til ny eksamen i norsk på VG3

På oppdrag fra Udir jobber Skrivesenteret med endringer i norskeksamen etter ny læreplan. Første eksamen etter ny læreplan i norsk for vg3 er våren 2023.