TTL2018

På denne siden publiseres ressurser som blir formidlet på etterutdanningskurs for lærere i Trondheim kommune.

Program 

FAGSAMLINGENE:

Torsdag 30. august

Presentasjon

Film: Å gi tilgang til språket
Film: Sykehusleken
​Film: Bokstavinnlæring
Film: Språksyn
Bokstavprøven
Om bokstavprogresjon
Heftet: Leik og læring
Artikkel: Writing in First Grade

 

Torsdag 4. oktober

Presentasjonen

Filmer som ble vist:
Å bygge stillas rundt elevane si skriving
Forlag som metode
Skrive seg til lesing med lydstøtte
Skriveplanleggeren
Do you like ...?

Undervisningsopplegg:
Med reinsdyr som tema
Kroppen
Gjenstridig matpapir
Små hverdagshendelser
Food Book
Week and Weather Book
Artikkel: Skriving fra første dag- hvis skolen er forberedt (Myran og Håland)
Stasjonsundervisning

 

Torsdag 10. januar

Presentasjonen

Filmer:
Lesestimulering
Høytlesing og litterære samtalen del 1
Høytlesing og den litterære samtalen del 2
Å skrive med støtte i eksempeltekster

Relevante undervisningsopplegg
Den gretne marihøna
Den lille larven Aldrimett
Bukkene bruse på badeland

Ressurser overgang fra barnehage til skole
Skoleklubben
Å skrive brev til skolestarterne

Tips fra Lesesenteret:
Førsteklassinger kan lese som eksperter (også artikkelen)
Høytlesningsbøker for første trinn
Bøker elevene kan lese selv (+ høytlesing)
Jakob og Neikob

 

Torsdag 7. mars

Presentasjonen

Kartlegging i Språkløyper
Om lese- og skrivevansker i Språkløyper
Hefte: Når Skriftspråket blir utfordrende

Film: Språkvansker (fra barnehage, men relevant for lærere som jobber i begynneropplæringa)
Bokstavprøven

Dialogspill:
Spillebrett
Regler
Påstander
 

 

 

Torsdag 23. mai

Presentasjonen

 

Til toppen