TTL2018

På denne siden publiseres ressurser som blir formidlet på etterutdanningskurs for lærere i Trondheim kommune.

Program 

FAGSAMLINGENE:

Torsdag 30. august

Presentasjon

Film: Å gi tilgang til språket
Film: Sykehusleken
​Film: Bokstavinnlæring
Film: Språksyn

Bokstavprøven
Om bokstavprogresjon

Heftet: Leik og læring

Artikkel: Writing in First Grade

 

Torsdag 4. oktober

Presentasjonen

Filmer som ble vist:
Å bygge stillas rundt elevane si skriving
Forlag som metode
Skrive seg til lesing med lydstøtte
Skriveplanleggeren

Do you like ...?

Undervisningsopplegg:
Med reinsdyr som tema
Kroppen
Gjenstridig matpapir
Små hverdagshendelser
Food Book
Week and Weather Book

Artikkel: Skriving fra første dag- hvis skolen er forberedt (Myran og Håland)

Stasjonsundervisning

 

Torsdag 10. januar

Presentasjonen

 

 

Torsdag 7. mars

Presentasjonen

 

 

Torsdag 23. mai

Presentasjonen

 

Til toppen