Tekniske rapporter

Tekniske rapporter fra utvalgsprøvene i skriving. 

Her finner du nedlastbare tekniske rapporter fra utviklingsarbeidet knyttet til skriveprøvene. Foreløpig finner du én rapport, men det vil bli lagt ut flere fortløpende. 

Rapportene

Skar & Berge (2017): «Elevers skrivförmåga och texters kvantitativa egenskaper». Rapport om relasjonen mellom teksters egenskaper og elevers resultat på utvalgsprøvene i skriving

Til toppen