Skriving i alle fag på videregående

Kunnskapsløftet slår fast at alle lærere er skrivelærere. I denne ressursen får du tips til hvordan man kan drive eksplisitt skriveopplæring på ditt fags premisser.

Se først denne korte introduksjonsfilmen, før du ser nærmere på ressursene til hvert enkelt fag.

 

Skriving som grunnleggende ferdighet

Skriving som grunnleggende ferdighet Undervisningsoppleggene

Faglærere i samfunnsfag, naturfag og historie og filosofi presenterer selv undervisningsopplegg de har gjennomført i sine klasserom. Oppleggene inkluderer fagfilmer, skriverammer og andre nyttige ressurser som elevene kan dra nytte av når de skal skrive på fagenes premisser. 

Samfunnsfag


 

Historie og filosofi


 

Naturfag


 

Religion og etikk


 

Psykologi


 

Lykke til med skriving i alle fag på videregående!

Til toppen