Skrivesenterets 10-årsjubileum

Program, presentasjoner og video fra dagen.

Jubileumskonferansen fant sted den 20. september 2019 på Scandic Hell på Værnes

Program:

08.45 Registrering og kaffe
09.15 Åpning med ansatte ved Skrivesenteret
09.45 Flerspråklighet - språkarbeid og skriving del 1 - Irmelin Kjelaas, NTNU
10.30 Pause
10.45 Flerspråklighet - språkarbeid og skriving del 2 - Irmelin Kjelaas, NTNU
11.30 Lunsjbuffet
12.30

Parallellsesjon - Barnehage

«Digital dannelse og teknologiforståelse gjennom medskaping av sammensatte tekster»

Mari-Ann Letnes, NTNU

 

«Digital praksis i barnehagen»

Ståle Skagen og Geir Valøen, Ila barnehage

Parallellsesjon - Barnetrinn

«Fagspesifikk skriving på barnetrinnet»

Iris Hansson Myran, Skrivesenteret

 

Parallellsesjon - Utrinn og vgs

«Kritisk literacy og informasjonskompetanse», del 1

Siv Sørås Valand, Sandvika vgs

13.30 Pause
13.45

Parallellsesjon - Barnehage

«Språkarbeid i barnehagen»

Heidi Sandø og Agnete Vaags, Skrivesenteret

Parallellsesjon - Barnetrinn

«Skapende skriving»

Kjersti Wold, forfatter

Parallellsesjon - Utrinn og vgs

«Kritisk literacy og informasjonskompetanse», del 2

Siv Sørås Valand, Sandvika vgs

14.45 Avslutning i parallellene
15.00 Slutt

 


 

Powerpoint-presentasjonene kan nå lastes ned:

Irmelin Kjelaas - Språkarbeid i den flerspråklige barnehagen og skolen.

Siv Sørås Valand - Kritisk litteracy.

Mari-Ann Letnes - Digital dannelse og teknologiforståelse gjennom medskaping av sammensatte tekster.

Ståle Skagen og Geir Valøen - Digitale møteplasser.

 


 

Til toppen