Skrivesenteret fyller 10 år

Og vi ønsker å invitere deg til en stor jubileumskonferanse.

Jubileumskonferansen finner sted den 20. september 2019 på Scandic Hell på Værnes

Programmets rammer er klart.

08.45 Registrering og kaffe
09.15 Åpning med ansatte ved Skrivesenteret
09.45 Flerspråklighet - språkarbeid og skriving del 1 - Irmelin Kjelaas, NTNU
10.30 Pause
10.45 Flerspråklighet - språkarbeid og skriving del 2 - Irmelin Kjelaas, NTNU
11.30 Lunsjbuffet
12.30

Parallellsesjon - Barnehage

Digital praksis i barnehagen.

Ståle Skagen og Geir Valøen fra Ilabekken barnehager viser hvordan rammeplanens føringer om digital praksis kan ivaretas som en del av barnehagens språkarbeid. Ilabekken barnehager vant i 2018 den Digitale barnehagehageprisen.

Parallellsesjon - Barnetrinn

Fagspesifikk skriving på barnetrinnet

Iris Hansson Myran

Kathrine Vik Tollaksen

Parallellsesjon - Utrinn og vgs

Kritisk literacy og informasjonskompetanse del 1

Siv Sørås Valand

13.30 Pause
13.45

Parallellsesjon - Barnehage

Heidi Sandø og Agnete Vaags fra Skrivesenteret løfter fram hvordan barnehager kan arbeide med språkarbeid, utforskende skriving og overgang barnehage – skole i tråd med rammeplanens intensjoner.

Parallellsesjon - Barnetrinn

Skapende skriving med forfatter Kjersti Wold

Parallellsesjon - Utrinn og vgs

Kritisk literacy og informasjonskompetanse del 2

Siv Sørås Valand

14.45 Avslutning
15.00 Slutt

Vi gjør oppmerksom på at ettersom konferansen er gratis, er påmeldingen bindende. De som ikke møter opp vil bli fakturert for kostnader vi har til hotellet for lunsj, kaffe og pausemat.


Påmelding gjøres på denne siden.

Til toppen