Skrivesenteret fyller 10 år

Og vi ønsker å invitere deg til en stor jubileumskonferanse.

Jubileumskonferansen finner sted den 20. september 2019 på Scandic Hell på Værnes

Programmets rammer er klart. Vi vil komme tilbake med mer utfyllende informasjon senere:

08.45 - Registrering og kaffe
09.15 - Åpning med ansatte ved Skrivesenteret
09.45 - Flerspråklighet - språkarbeid og skriving del 1 - Irmelin Kjelaas, NTNU

10.30 - Pause

10.45 - Flerspråklighet - språkarbeid og skriving del 2 - Irmelin Kjelaas, NTNU
11.30 - Lunsjbuffet
12.30 - Parallellsesjoner for barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole (oppdatert program kommer)

Parallell 1 (barnehage): Digital praksis i barnehagen. Ståle Skagen og Geir Valøen fra Ilabekken barnehager viser hvordan rammeplanens føringer om digital praksis kan ivaretas som en del av barnehagens språkarbeid. Ilabekken barnehager vant i 2018 den Digitale barnehagehageprisen.

13.30 - Pause

13.45 - Parallellsesjoner for barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole (oppdatert program kommer)

Parallell 2 (barnehage): Heidi Sandø og Agnete Vaags fra Skrivesenteret løfter fram hvordan barnehager kan arbeide med språkarbeid, utforskende skriving og overgang barnehage – skole i tråd med rammeplanens intensjoner.

14.45 - Avslutning
15.00 - Slutt

Vi gjør oppmerksom på at ettersom konferansen er gratis, er påmeldingen bindende. De som ikke møter opp vil bli fakturert for kostnader vi har til hotellet for lunsj, kaffe og pausemat.


Påmelding gjøres på denne siden.

Til toppen