Overgang fra barnehage til skole

Hvordan kan barnehage og skole tilrettelegge for en trygg og god overgang? 

Overgangen fra barnehage til skole kan være både spennende og skremmende for mange barn. Den nye rammeplanen påpeker at barnehagen, i samarbeid med foreldre og skole, skal tilrettelegge for at barna kan få en trygg og god overgang til skolen. Den poengterer også at barnehage og skole bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2017).


 

Det er ulike tradisjoner for hvordan barnehager og skoler samarbeider om barnas overgang fra barnehage til skole. Noen barnehager har overføringssamtaler med skolen hvor de gir opplysninger om barnas sterke sider og eventuelle utfordringer de har hatt i barnehagen. Dette kan handle både om språklig, sosial og motorisk utvikling, vennskap og hvordan det enkelte barn forholder seg i barnehagen. Det kan også være informasjon om hvordan de lærer, og hvordan de best bør møtes av lærere på skolen hvor de skal begynne.

Noen skoler arrangerer førskoledager hvor barna får komme på besøk og kjenne litt på hvordan det er å være på skolen. Den nye rammeplanen forplikter barnehagen til å samarbeide med skolen i forbindelse med overgangen, og her kommer to filmer med gode eksempler på hvordan det kan gjøres.

Den første filmen er hentet fra Språkløyper, og viser hvordan barnehager og skoler i Trondheim samarbeider om overgangen både i forhold til hvilken informasjon barnehagen deler med skolen, men også om hvordan de forsøker å tilrettelegge for en trygg og god overgang. Pedagoger og lærere forteller blant annet om hvordan de samarbeider om blant annet et felles årshjul, fordeling av ansvar og overføringsmøter i forbindelse med overgangen.

Film: Samarbeid barnehage skole.


 

Den andre filmen er også hentet fra Språkløyper, og handler om Hagaløkka skole i Asker. Det er en flerkulturell skole som har opptil 60 prosent flerspråklige elever. På Hagaløkka har de ansatt en overgangslærer som jobber både i barnehage og skole. De har også «Skoleklubb», et tilbud til alle barn og foresatte det siste halve året før skolestart. Filmen er utarbeidet av NAFO for Språkløyper.

Film: Overgangen barnehage – skole.


 

Rammeplanen hevder at de eldste barna skal få glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen skal legge til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi de et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen før de begynner der (Kunnskapsdepartementet, 2016). Dette fordrer at barnehage og skole samarbeider om å bidra til en trygg og god overgang for barna/elevene.

I filmen under her kan vi få høre førskolebarn selv fortelle hva de synes de lærer i barnehagen. De forteller også om hvordan de tror lærerne er, og hvordan de tror det vil bli å begynne på skolen.

Filmen viser også barn som nettopp har begynt i første klasse. De forteller om hva de lærer på skolen, og om det er noe av det de lærte i barnehagen som de har bruk for i skolen. Her er det mange fine innspill og gullkorn. Denne filmen er også hentet fra Språkløyper, og den er absolutt verdt å se for fagpersoner i barnehage og skole.

Film: Barns perspektiv på overgangen fra barnehage til skole.

 

Refleksjonsspørsmål:

Hvilket samarbeid er det mellom barnehage og skole der du/dere arbeider, og på hvilken måte bidrar det til en trygg og god overgang for barna?

Hvilken informasjon om enkeltbarn er relevant å formidle til skolen?

Hva trenger barn å ha med seg av kompetanse «i ryggsekken» når de skal begynne på skolen?Relevante linker i forbindelse med overgangen fra barnehage til skole:

Til toppen